SmartBusiness®

Başarı Adımlarımız

            Başarı Adımlarımız; 

 1. TANImazsan anlayamazsın

  Yöneticilerin işlerini ve içinde oldukları pazarları birçok farklı açıdan ve sayısal değerlerle tanımaları hangi kararlara işin, pazarın nasıl tepki vereceğini iyi bilmeleri, anlamaları için önce doğru yöntemlerle tanımaları gerekir. İş hayatı kurallarının bu denli hızlı değiştiği zamanda tanıma faaliyeti işin bir parçası olarak sürekli çalışır olmalı.
 2. ANLAyamazsan çözemezsin

  Hangi kararlara, hangi stratejilere nasıl tepki alacağını, alınacak alternatif kararları sonuçlarını kestirmeden çözüm için karar almak kumardır. Profesyonel yönetimde kumara yer yoktur.
 3. GÖRemezsen hedefleyemezsin

   Her kurumsal başarının arkasında, gelecek için kendine ulaşılması zor ama gerçekçi bir başarı hayali sahibi insanlar var. Bu gerçekçi gelecek hayal, o insanların geniş vizyonlarıdır. Onlara başarılarını sağlayan ve bu zor yolda onlara güç sağlayan enerji kaynağıdır.
 4. HEDEFLEmezsen başaramazsın

  Büyük başarımlar tek seferde, tek hamlede ulaşılamaz. Nihai hedef için bir çok ara hedef koyup onlara teker teker ulaşma uzun yolunun tamamıdır başarı. Hedef olmazsa başarı olmaz. Hedefler işler için koyduğumuz ölçülebilir, ulaşılıp, ulaşılmadığı sorgulanabilir değerlerdir. Hedefi ve çabası doğru olanlar kazanır.
 5. PLANLAmazsan yapamazsın

  Hedefe ulaşmanın planı yoksa o hedef, hedef değil “niyet”tir. Niyetle, doğru icra olmadan hiçbir yere gidilemez. Ülkemizde de çok örneğini gördüğümüz; sadece sonu gelmez güzel başlangıçlar olarak kalır. Plan tüm yolu, haritayı bütün olarak görmemizi sağlar. Plan olmazsa olmaz.
 6. BULamazsan düzeltemezsin

  İş hayatında problemlerin kök nedenleri birçok zaman ortada değildir. Biz ortada olan sonuç kısmını görürüz. Ama o sonuçları doğuran 2, 3, 4 kademe altta olan ve ortada olan sonuca getiren birçok üstü kapalı, gizli neden veya tetikleyici vardır. Asıl olan ortadaki görünenleri değil o sonuçlara neden olan kök problemleri bulmak ve çözmektir.
 7. TEŞHİS EDemezsen tedavi edemezsin

  İş yaşamında başarı için birçok sorunla karşılaşır, çözmeye çalışırsınız. Sorunları bilirsiniz, çözebileni çözer çözülemezlerle yaşar, onları kabullenirsiniz. Bu sorunların doğru çözümlerini bulmak ve kalıcı olarak yok etmek için doğru tanıyı koymak ve buna göre çözüm üretip, ortadan kaldırmak gerekir.
 8. ÖLÇmezsen yönetemezsin

   İşinizi ölçmelisiniz. Finansal yapıyı Pazar potansiyelini, yatırımların dönüşlerini, karlılığı, büyümeyi şirket verimliliğini, satışları, müşterileri, çalışanları, kendinizi matematiksel olarak doğru parametrelerle ölçmelisiniz. Ölçerseniz hedeflere uzaklığınızı, doğru yöne doğru hızda gidip gitmediğinizi belirleyebilirsiniz.
 9. LİDER OLmazsan yönetemezsin

   Liderlik insanlar için, şirketle için, ekipler için, fikirler ve uygulamalar için geçerli bir kavramdır. Bugün ve gelecekte işin başarısı için iş yöneticisinden, ekibe, oradan tüm şirkete ve pazara liderlik etme ile başarı mümkün olacak. Şirketleri başarılı kılan tekil başarılı çalışanlardır. Her çalışanı da işinin lideri yapmak fark yaratır.
 10. PAYLAŞmazsan bütün olamazsın

   Kalıcı ve çarpıcı başarılar doğru ekiple mümkün. Ekip olmak paylaşım işidir. İşleri, sorumlulukları, görevleri, yetkileri, inisiyatifi, riskleri, sonuçları, ödülü, cezayı, kazancı, kaybı, yani çaba sonucu işin getirdiği her şeyi paylaşan ve bir ortak hedefe koşan insan topluluğudur, ekip.
 11. YARATICI OLmazsan farklı olamazsın

  İnovasyon denen, herkesin kolayca kullandığı kavram geleceğin iş dünyasında başarıyı belirleyici olacaktır. Yaratıcı fikirlerle işe fark katan, değer yaratan, herkesin yaptığını yapmayan, yaratıcılıkla, farklılığı bulmuş olan şirketler kalıcı olacaktır. Sıradanlığa, standart olmaya gelecekte pirim yok.
 12. FARKLI OLmazsan tercih edilemezsin

  –Rekabetçi olmak, “bu ürün veya hizmeti neden senden almalıyım” müşteri tarafından sorusunun güçlü cevaplarının bilinmesiyle mümkündür. Rekabetçilik eşit Pazar koşullarında tercih edilir olmak demektir. Fiyatla, kaliteyle, sunumla, avantajla, sevgi ile renk ile insana oynamakla fark yaratırsanız tercih edilir olursunuz.
 13. GELECEĞE HAZIR OLmazsan kalıcı olamazsın

  Bugünün başarıları geleceğin teminatı değildir. Değişen şartlara göre sizin başarınızı etkileyen faktörler lehinize değişirse gelecekte de başarılı olursunuz. Geleceğe geldikten sonra hazırlanamazsınız. Bugün hazırlığa başlayan gelecekte değişime hazır olacaktır. Bu sonsuz ve zamansız hazırlık süreci “sürdürülebilirlik”tir.