SmartBusiness®

DOĞRU EKİP KURMA

Günümüzde şirketlerde doğru ekip kurma yetkinliğinin önemi yadsınamaz. Yakın geçmişte şirketlerin başarıları; yatırımlarının büyüklüğü, binalarının tesislerinin elverişliliği, büyüklüğü, makine ve ekipmanının çokluğu, çeşitliliği ile mümkün oluyordu. Bugün ve gelecekte ise başarılar; ekibinin doğru insanlardan oluştuğu, uyumu, yetkinlik ve kabiliyeti ile gerçekleşecek.

Yönetimin, yöneticilerin başarısı ekibin başarısı ile olur. Bu yüzden, doğru ekip kurma ve ekip yönetimi konusunda başarılı olan kazanacak.

Etki eden başarılar kolay kazanılmıyor. Doğru ekibi kurmaktan da daha önemlisi ekibi yetkinliğini ve motivasyonunu sürekli artan kılmaktır.

 

Bundan sonra insanlar statik işlerde statik ekiplerde olmak istemiyor. Sürekli gelişmek, kendi konusunda ve farklı alanlarda yetkinlik ve fonksiyonelliğini geliştirmek, genişletmek istiyor. Bu profildeki ekibi yönetmek için şirket yönetimlerinin ve yöneticilerinin de en az bu gelişme arzusu içindeki ekip üyeleri kadar veya daha fazla yetkinlik ve fonksiyonellik katıcı olmaları gerekecek. Dolayısıyla, kendine tüm ekibe ve sisteme değer katma çabasında olan insanlar artık liderlerle çalışmak istiyorlar.

Etkili liderlik,  ekibi insan yığını durumundan çıkartıp, her bir üyesinin kişisel özelliklerini çok iyi tanıyan, onları, istek ve hedeflerini tekil olarak dinleyen, anlamaya çalışan ve algılayan olmakla mümkün.

Doğru bir ekip kurmaktan daha önemlisi, uzun süreli, başarılı, üretken bir beraber çalışma ortamı yaratmaktır. Başarılı olmak ve bu başarı karşılığında yönetim ve yöneticilerin takdirini almak en büyük motivasyon kaynağıdır. Profesyonel çalışanlar arasında yapılan anket ve araştırmalarda bu analiz edilebiliyor. “Başarının yönetim tarafından görülmesi ve takdir edilmesi” cevabının, “ücret miktarı” cevabından daha üst öncelik sırasındadır. Bu da çalışanlar gözünde yönetim takdirinin önemini ifade etmektedir.

Lider insana, ekibe, bütüne fayda sağlayandır, inisiyatif alandır, zorlamayan ikna edendir. Dışlamayan, bütünleştirendir, rehberlik eden, insan gelişimine emek edendir. Olumlu düşünce ve davranış ile işine, çevresine etki eden, sonuç alan, aldırandır.

Tüm bu özelliklere sahip liderler, iyi ekip kurar ve yönetirler.

SmartBusiness® BaşarıModeli ile; tepe yöneticilerin liderlik potansiyellerini tam kullanmaları, bu liderlik ile doğru ekip kurma konusunda başarıya ulaşmalarını sağlar. Mevcut ekiplerini geliştirmelerir ve tüm bu insanlarla, hırslı, motive ve adanmış çalışarak başarıyı yakalamaları için bu sonsuz mücadelede yöneticilerin yanlarında olur.

SmartBusiness BaşarıModeli doğru Pazarlama Yönetimi ile kurgusu ile şirketin / markanın ürün ve hizmetlerine olan talebi oluşturur. Müşteri kitlesi üzerinde vazgeçilmezliği sağlayacak yöntemleri kullanır. Şirketin etik değerleri içinde bulması ve geliştirmesi için tepe yöneticiler ile birebir çalışarak, başarılı sonuçlar elde eder.