SmartBusiness®

EKİP YÖNETİMİ

Geçmişte makinası olan üretim yapıp kazanıyordu, tesisi olan işletip kazanıyordu, parası olan sadece parasıyla para kazanıyordu. Bugün hiçbiri ile para kazanılamaz. Bugün ve gelecekte para farklılıkla, yaratıcılıkla, kimsenin yapamadığını yapmakla, yeniyi ortaya koyan olmakla para kazanılacak.

Bunda böyle işin yegâne sermayesi insandır. Tek kişilik bir işletmenin de sermayesi kendisidir. Çok kişilik işletmenin de kazanç yolu tüm ekibin yaratıcılıkları ile ürettikleri değer katan farklılıklar üstünlükleridir.

İnsan kaynağı tanımı artık anlamını yitiriyor. İnsan Kaynağı; kapital kaynağı, üretim kaynakları, gibi işletmenin diğer bileşenlerinden biri değildir. Tabii ki modası geçmiş, rekabetçiliği bitmiş, herkesin yaptığı bir işi yapmıyorsanız. Eğer böyleyse burada insana değil, kol gücüne veya mesai saatine ihtiyacınız vardır.

Ekip; bir grup insan, mesai arkadaşları, aynı işyerinde çalışanlar değildir. Ekip olmanın birçok şartı vardır. Ekip olmak, ekip kalmak zordur.

Etkin ekip beraber çalışma ile alınan sonuçların etkileyici ve sürdürülebilir olmasıyla açıklanabilir. Yani ahenk ve zevk ile beraber çalışmak, birbirini sevmekten öte beraber olmanın, ekip olmanın iş sonuçlarına yansımasının hazzı ile ekip olunur.

 

Ekip kendi kendine olmaz, ekibi yöneten ekibi var eder. Ekibin en önemli ögesi lideridir. Lider, önder olmalı, vazgeçilmez olmalı, ışık saçmalıdır. Işık saçan liderler, ışık saçan insanları toplarlar, onlar da başarıyı şirkete getirirler.

Ekip yönetiminin temeli Hedef, Süreç, Liderlik ve Performans dörtlüsüdür. Her çalışan için Şirketin Stratejik Hedefinden kendine düşen hedef payını iyi bilmeli ve bu hedefi gerçekleştirme sözü alınmalı ve mutabakatı oluşturulmalıdır. Hedefleri gerçekleştirecek operasyonların süreçleri, standart iş yapış yöntemleri belirlenmiş olmalıdır. Hedefe giden operasyonel süreç sırasında mükemmel bir liderlik ile her çalışan desteklenmeli, kaybolması engellenmelidir. Bu üçü de doğru bir Performans Yönetimi Sistemi ile adil, şeffaf şekilde izlenmeli, sonuçları çalışanlara, ödül ve ceza olarak döndürülmelidir.

SmartBusiness BaşarıModeli tam da yukarıda açıklanan bu döngüyü iş sahipleri / tepe yöneticiler ile beraber şirkete başarı ile kurmak için vardır.