SmartBusiness®

ETKİLİ LİDERLİK

İş hayatında yöneticilerin başarılarına en büyük katkı yapan kavram Etkili Liderliktir. Liderlik doğuştan gelen bir kişisel özellik olarak bilinir. İş yöneticilerinin başarılarını sağlayan sadece doğuştan gelen liderlik özellikleri değildir. Etkili Lider olmak için dört yetkinliğe sahip olmak gerekir.

Farkındalık: Etkili liderler farkındalığı yüksek insanlardır. Kendileri ile barışık ve kendilerini eleştirebilen insanlardır. Kendini bilen çevresini de bilir, şartlarının, durumunun, konumunun farkındadır. Potansiyelini bilir, neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını bilir. Önlerindeki görevin büyüklüğünü, başarının kazancını bilerek  zamanı doğru kullanmak için önceliklerini iyi ayarlar, neyin esas neyin teferruat olduğunu iyi ayırt ederler. Bu öncelik ve önem ayrımını sadece iş için kullanmazlar özel hayatlarında ve ailelerinde de bu yönetimi çok iyi uygularlar.

Dengeli Olmak: Etkili liderler dengelidirler. Olaylara bütüncül bakarak tüm zıt yönleri değerlendirir, ne getirip ne götüreceğini baştan iyi hesaplarlar, 360 derece görürler. Her yönden bakabilmek olaylara, insanlara objektif ve adaletli olmayı da sağlar. Haklı çıkma çabası içinde olmazlar. Dengeyi kendi ve başkaları olarak da gözetirler. Bunu sonucu olarak; sadece kendi fikirleri ile hareket etmek yerine başkalarının fikirlerini de toplarlar, danışırlar, bilenlere önem veririler.

 

Kendine Güven: Güven bilgiden, tecrübeden kaynaklanırsa, başta ekibe ve tüm çevreye de güven verir. İçi boş güven egodur.

Mütevazı Olmak: Liderlik bilgelik gerektir, insanlar bunu bekler. Bilgeler tevazu gösterirler. Bunu anlayanlar, lideri daha çok benimserler.

Etkili Liderlik sadece iyi ekip yönetmek sonucuna varırsa yeterli etkiye ulaşmış olmaz. İş hayatında “etkili liderliğin” sonu şirket başarısına, iş başarısına ve kazanca dönerse etkili kelimesinin hakkı verilmiş olur. Ticarette amaç para kazanmak. Çok etkili ve başarılı bir yönetici olunmuş ama ticari kazanca dönen sürdürülebilir başarı yok ise bu bir hiçtir.

SmartBusiness BaşarıModeli içindeki “Etkili Liderlik Sistemi” iş sahibi / tepe yöneticilerin kendi pozitif dönüşümlerine öncülük ederek, iş liderliklerini sürdürülebilir ticari başarıya çevirmelerini sağlar.