SmartBusiness®

GELECEĞİ ÖNGÖRMEK

İş hayatında geleceği görmek kehanet değildir. Ama kolay da değildir. İçinde bulunulan zamanın tüm şartlarını görmeyi, değişen trendleri, mikro ve global ekonomiyi takip etmeyi, dünyayı okumayı, işinin tüm parametrelerini bilmeyi gerektir. Eğer işin bileşenleri ve parametreleri matematik ve nümerik olarak değerlere dönüştürülmemişse, işi tanımak hissi ve tahmini değerlere ve değerlendirmelere kalmıştır.

Geleceği görmek oraya oluşmak için yetmez. Tüm bileşenlerin bugün ve gelecek konumlarını iyi okuyan, tüm öngörüleri doğru yapanlar dahi gelecek için bir hayalin, umudun peşinden koşmuyorsa geleceği gerçekleştiremez.

 

Hem bu ulaşmak için kalben bir istek duyacağımız hedefi olan, hem de geleceği okuma yetkinliği, bilgisi ve çabası olanların sahip olduğu değere “vizyon” denir. Kısa yazılır, kısa söylenir ama hem uzun bir yol hem de derin bir kavramdır. Bir bilgelik sürecidir.

Vizyon, işinin potansiyeline bugünkü görüntüsüne bakarak gelecekte oluşturacağı potansiyeli ve olası kazancı görebilme yetkinliğidir. Geleceği öngörmek ve riski ölçmek, iş insanlarının kazandıkları iş tecrübeleri, yaşadıkları başarı ve başarısızlıklarla gelişmektedir. Ayrıca geleceğe bakışı daha analizci, daha dünyayı iyi okuyan, iyi takip eden yaklaşımla değerlendirenler için vizyon daha da netleşecektir.

Şirket başarısı için gerekli olan gelecek öngörüsünde, dünyanın gittiği yeri görmek kadar, iş yöneticilerinin kendilerinin ve şirketlerinin de gittikleri noktayı iyi görmeleri gerekmektedir. “Bugün neler yapılırsa şirketin gelecek pozisyonu vizyondaki noktaya yaklaşabilir?” sorusunun cevabı her stratejik veya operasyonel her türlü kararı verirken karar vericinin aklında olmalı ve kararları buna göre almalıdır. Bu yaklaşımla olmayan şirket ve yöneticiler için vizyon, hayalden başka bir şey olmayacaktır.

SmartBusiness® BaşarıModeli çalışmasının içinde iş sahipleri ve tepe yöneticilerinin vizyonlarını belirginleştirmek ve bu gelecek kurgusunu gerçek hedeflere dönüştürerek gerçekleşmesi için bu iş insanlarının yanında ve tam destek, birebir çalışma esası bulunmaktadır. Hayalden gerçeğe giden yol gerçektir ve zordur. Kazancı ise; iş sahibi / tepe yöneticinin vizyonu ölçeğinde büyüktür.