SmartBusiness®

GERÇEK SORUNLA YÜZLEŞME

Bir sonunu çözmek, bir hastalığı tedavi etmek için önce teşhis etmeniz, sorunu bulmanız gerekir. İş hayatında genelde sorunlar çok bildik, çok tanıdık gelir. Biz o sorunu zaten biliyoruzdur. Bu bilme durumu zaman içinde kabullenme durumuna, onunla beraber yaşamayı öğrenme durumuna dönüşür. Burada ki iki kavramdan ilki, gerçekten sorunu bilip bilmediğimiz, ikincisi ise çözmemizdir.

 

Sorunları Kavrama: Analitik yöntemler olmadan, sebep sonuç ilişkisi takibi yapılmadan, sistematik yaklaşılmadan gerçek sorunlar bulunamaz. Bulunan sorunların kötü sonuca etkisi için değerlendirme oranlı olarak yapılamaz. Ne zamanki sorunlara cesaretle, yansız ve kendini yanıltmadan bakılır veya objektif gözle bakanların değerlendirmeleri üzerinden gidilir, o zaman çözüm sürecinin ilk adımı atılmış olur ve üretken çalışma sağlanır. Yöneticilerin sorun olarak karşılarında duran ama görmekten kaçındıkları konular, kendi kararlarının sonuçları veya yan etkileridir. Bu sorunlarla yüzleşmek, onların gerçek bir sorun olduğunu görmek, kabullenmek için kendilerini ve verdikleri kararları eleştirebilecek olgunluk seviyesinde olmaları gerekir.

Sorunları Çözme: Sorunu anlamak sorunu çözmek değildir. Sorunlarla beraber yaşamaya çalışmak yerine, gerçekten bedeli ne olurda olsun sorunları çözmek gerçek liderlerin yapabileceği bir şeydir. Liderlerin cesareti, daha doğrusu sorunlara karşı cüretli yaklaşımı onlara çözüm için bedel ne olursa olsun sorunu çözme ödülünü verir. Kendinden kaçmayan insanların çözüm kendisinde değil ise önce nerede olduğunu bulma ve onu kazanma çabaları vardır.

Operasyonel işini iyi bilen iş sahibi / tepe yönetici her ileri düzey karışık sorunları çözme konusunda yetkin olmak zorunda değildir. Çözümünü bilmediğimiz sorunları çözmeye çalışmak daha büyük sorunlara neden olur. İş hayatında bu sıkça karşılaşılan sorunlardır. Üstelik çözümü hakkında yeterli bilgi olmadan uygulanan sistemsiz çözümlerin neden olduğu sorunları da zaman içinde görürler fakat çoğu zaman sorunun kaynağının anlık uygulanan farklı bir problemin çözümü olduğunu göremezler.

SmartBusiness® BaşarıModeli tepe yöneticilerinin kendi iç barışıklıklarını güçlendirerek, kendilerini geliştirici objektif değerlendirmeleri ve belirledikleri gelişim noktalarını işin başarısı için sistematik olarak geliştirme desteği sunar .