SmartBusiness®

İNOVASYON

“Yaratıcılıkla pozitif farklılık ve pozitif ayrışma yaratma” olarak da tanımlayabileceğimiz inovasyon, farklılık ile başarı yakalama stratejisinin temel uygulamasıdır.

Rekabetin arttığı ve kurallarının asimetrik olarak bozulduğu günümüzde şirket başarılarını, herkesin yaptığını yaparak sağlamak mümkün değil. Bu durumu ülkemizde küçük ve orta ölçekli şirketlerin %90’ının yıllar boyu aynı büyüklükte, aynı satış hacminde kalıp, ölçek sıkıntısı içinde mücadele etmelerinden anlayabiliriz. Ancak %10’lık dilim gerek farklılık gerek bundan başka sebeplerden gerçek büyümeyi yakalamayı hedeflemektedir. 

 

 

İnovasyon bir alanda uygulanacak bir yöntem değildir. Olmayanı bulma, işe yarar hale dönüştürme ve bundan hizmet/fayda sunan ve/veya hizmet/fayda alan taraflara değer yaratma uygulamalarıdır. Bir kısıtı, bir kuralı, bir sınırı yoktur. Süreyi, maliyeti, işlemleri azaltan ve sonuca doğrudan varmayı sağlayan sonuçları vardır.

Günümüzde herkesin yaptığını yapan çok. Arzın fazla olduğu ortamda da çok rekabet, çok paylaşan ama az kazanç vardır.

İnovasyon üründe hizmette farklılık yaratabildiği gibi, aynı ürünün, aynı hizmetin sunumunu yaratıcı farklılaştırma ile yapan ve böylece çok değer katan sonuçları gördüğümüz güzel örnekler mevcuttur.

İnovasyon sadece yenilikten ibaret değildir. Herkesin gördüğünün ötesinde farklı bakış, görüş ve değerlendirme ile net kazanç, net avantaj getiren yaratıcı uygulamalardır. Bir yenilikçi fikir ve uygulamanın inovasyon olması için bir avantaj, bir artı değer üretmesi dolaylı veya doğrudan bir kazanca dönüşmesi gerekir.

Bundan böyle tüm şirketlerde yönetimin tüm kademelerinde farklılıkla ile değer yaratan farklı alanlarda sıradan olmayan yeni fikir, çözüm ve uygulamalara muhtacız. Bu ancak şirketin tepe yönetiminden bu konudaki liderlik ve öncülük ile mümkündür. Bugün birçok firmada gördüğümüz aşağıdan yukarıya doğru olan yaratıcı fikir önerileri (inovasyon olsun olmasın) iletilmekte fakat gelenekçi yönetimler bunlara kapalı olarak herkesin tanımlı işini yapması konusunda ısrarlı olumsuzdur. Ama gelecek yaratıcı fikir üretmeyen ve bunu kendi pazar avantajına kullanamayan şirketler için satış gücü artırmak zor olacak.

SmartBusiness® BaşarıModeli tepe yöneticileri kendi ufuklarına götürecek yaratıcı fikirleri inovasyona çevirecek desteği vererek, yöneticinin kendi ekibine inovasyon liderliği yapmasını sağlayacak bir sistem kazandırır.