SmartBusiness®

İŞ-ÖZEL HAYAT DENGESİ

Mutlu olmak, insan yaşamının amacı olarak kabul edilir. Herkes için mutluluk tanımı başka da olsa, insanları mutlu eden faaliyetler, paylaşımlar için zaman ayırmak temel ihtiyaçtır.

Dünyada başarılı yöneticiler, beyaz yaka çalışanların başarıları ile onları mutlu eden iş dışı aile yaşamları ve aktiviteleri arasında bir doğru orantı vardır.

Özel hayata zaman ayırmak için yöneticilerin işlerini, kendine bağımlı olmaktan kurtarmış olmaları gerekir. Ayrıca yöneticinin de iş bağımlılığı olmamalıdır.

 

İs-Özel Hayat dengesini kurmak profesyonel bir yaklaşım gerektir. İşle az ilgilenmek, iş dışı konulara zaman ayırmak bu dengeyi kurmak değildir. Önce işinizi sizden bağımsız başarılı olabilecek hale getirmelisiniz. Bu, hem sizin kişisel olarak bir dönüşüm geçirmenizi, hem de işi sistemlerle yönetilebilir ve ölçülebilir hale getirmenizi gerektirir.

İş yerinde, iş üstünde daha az çalışma saati ile daha başarılı sonuçlar almak için iki birbirini destekleyen uygulama vardır. Birincisi; işi organize etmiş olmanız, ikincisi ise iş dışındaki yaşam ve aktivitenizin vizyonunuzu geliştirmesini ve sizi daha mutlu ve motivasyonlu yapmasını sağlamalısınız.

İş hayatının akışını sizi içine çekmesine engel olacak şekilde yönlendirmeniz gerekir. Siz onu yönlendirmezseniz, iş sizi yönlendirir.

İşlerini profesyonel yönetmeyen yöneticilerin özel hayatları gelişkin ise işleri ile ilgili gelecekte sorun yaşayacaklar demektir. Eğer işlerini profesyonel yönetim kurmadan kendi derin çabası ile ilerliyorsa da gelecekte olası özel hayat sorunları onu bekliyor olabilir.

Hem başarılı bir iş yaşamı hem de yeterli zaman ayrılabilen bir iş dışı yaşam için anahtar; iyi bir ekip ile ekip yönetimini sağlamak ve sistemlerle yönetimi profesyonel bir şekilde yürütebilmektir.

SmartBusiness® BaşarıModeli çalışmasının altındaki hem sistemlerle profesyonel yönetilebilen iş kurgusu, hem gelecek analizleri ile bir strateji oluşumu hem de liderlik gelişimi ile iyi bir ekip kurmak ve yönetmek yetkinliği kazanılması ile işe bağımlılığı sınırlanmış, iş-özel hayat dengesi kurulmuş bir tepe yönetici dönüşümü bizim başarımızdır.