SmartBusiness®

KÂRLILIĞI ARTIRMAK

Zaman içinde karlılığı kaybediyorsanız, “rekabet gücünü” kaybediyorsunuzdur. Rekabet gücünü dolayısıyla karlılığı arttıracak olan “FARKLILIK” dır. Farklılık olmadan rekabet üstünlüğü sağlanamaz ve kârlılığı artırmak mümkün olmaz. Farklılık sürüden ayrılmayı sağlayan, “neden tercih edilmeliyim?” sorusunun doğru cevabıdır.

Farklılık yaratmanın tek temel şartı yaratıcılıktır, herkesin düşündüğü gibi düşünmemek, herkesin gittiği yoldan gitmemektir. Farklılık; yalnızlıktır, cesarettir, özgüvendir. Bilgi ister, bilgelik ister.

Bulunacak yaratıcı çözüm ve uygulamalardan istenen sonucu almak için pazarı, müşteriyi tanımak, müşteri adayı grubunun satınalma davranış motivasyonunu bilmek gerekir. Dolayısıyla iyi fikirler, doğru analiz ve ölçümle birleştiği zaman sonuca götüren başarıyı oluşturur.

Karlılığın diğer kardeşi de verimliliktir. Şirketin tüm süreçlerinde tüm operasyonlarında harcanan paranın, enerjinin karşılığının tam alınmasıdır, verimlilik. Şirketin toplam verimi de tüm süreçlerinin verimli çalışmasıdır. Verimlilik ölçümü en basit ölçümdür ve verdiğinizin aldıklarınıza oranıdır. Verimliliği, şirketin tüm yöneticilerine, tüm çalışanlarına iş yapma kültürü olarak benimsetemeyen şirketler verimli olamazlar. Bugün birçok işletme sadece tepe yöneticisinin verimlilik talebi ile verimsiz bir şekilde çalışmaktadır. Tepe yöneticinin talebi, isteği gibi algılaması ötesinde çalışanların da iş hayatına ve kendi işlerine bakma kültürü olarak yaygınlaştırılmalıdır. Gerçekçi olursak, bir motivasyonu, bir zorlayanı olmadan kimse kendini daha iyiyi yapma yolunda ilerletmez. Tepe yöneticinin rolü verimlilik ölçümünü ve artışını işin olmazsa olmazı haline getirmek şirketinizi kârlılığı artırmak hedefine daha yaklaştırır. .

SmartBusiness® BaşarıModeli; “yaratıcı fikirler ile farklılık yaratma” ve “verimlilik ölçümü ve artırılması ile işi başarıya götürme” konularını iş sahipleri ve tepe yöneticiler ile bir akılcı Stratejik Plan çerçevesinde beraber çalışarak sonuç alan bir sistemdir.