SmartBusiness®

MÜŞTERİ DÖNÜŞÜM ORANI

Satış Süreci; içinde farklı aşamaları olan ve müşteri ilişkisinden, satışa kadar bir sistematik ve aşamalı dönüşüm sürecidir. Sürecin tamamı tanımlanmış aşamalar halinde yürüyerek, “Başarılı Satış” ile sonuçlanan standart bir yoldur ve bu müşteri dönüşüm oranını etkiler.

Doğru tanımlanır ve modellenirse sürecin tüm kademelerinin, ilişkili tüm unsurlar ile etkileri doğru olarak ölçülebilir. Bu kademeler Marketing Funnel – Pazarlama Hunisi – Satış Hunisi katmanları olarak tanımlanır. Burada ki hassasiyet, firmaya ve pazarına uygun olarak, geliştirmeci bir takip sistemi için kademeleri belirlemek ve matematik modellerini kurmaktır.

Satışın bileşenlerini ölçen şirketler satışın hangi kademelerinde sorun yaşadıklarını, nerede zayıflık ve darboğaz yaşadıklarını tespit edebilirler. Stratejik Yönetim ile şirket yönetim stratejisini, pazardaki rekabet kurgusunu en net doğrulayabilecekleri sonuçları, satış sisteminin dönüşüm oranları verecektir. Ayrıca bu sistematik ile; tekil satıcı, tekil ürün veya ürün grubu, her bir pazar, tüm satış ekibi ve de tüm şirket genel sonuçları için de ölçülüp, yönetilmesi mümkündür.

Yeni ürün, yeni marka ve yeni satış kanalı planlayan şirketler için satış sonuçlarını öngörmeleri konusunda en etkili tahmin yöntemlerinden biridir. Simülasyona olanak verir ve ürün, pazar, satış kanalı benzerliği ile benzetim modellemesi yapılabilir.

Satışını profesyonel yönetmeyen şirketler, uzun vadeli ve sürdürülebilir olarak büyüyemezler, Kısa dönemli satış başarıları, günlük fırsatlar, saman alevi satışlar şirketlerin sistemli bir Satış Yönetim Sistemi kurmalarına engeldir. Ancak vizyoner bir tepe yönetici bu tesadüflere, günlük fırsatlara bakmadan, uzun dönemli, ölçülebilir, yönetilebilir bir Satış Sistemini kurma iradesi gösterebilir.

SmartBusiness® BaşarıModeli, vizyoner iş liderleri ile çalışıp, onların vizyonlarında olan başarıyı yakalamaları ve doğru bir Satış Yönetim Sistemi kurmaları için birebir çalışıp, şirketi başarıya taşıma sistemidir