SmartBusiness®

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ

rekabet üstünlüğü

Rekabet üstünlüğü; pazarda rakiplere kıyasla ürün ve hizmetlerde karşılaştırılabilir özellik üstünlüğü, satış kanalı üstünlüğü, fiyat üstünlüğü, fayda/maliyet oranı üstünlüğü, teslimat hızı üstünlüğü, müşteriye yakınlık üstünlüğü, ödeme avantajları sunma üstünlüğü, marka bilinirliği üstünlüğü, öncülük, moda ve prestij üstünlüğü ve daha niceleri gibi alanlarda olabilir. Önemli olan bu alanlarda üstün olmanız değil müşteri ve hedef müşteriyi tanıyarak, pazarda hangi üstünlük kombinasyonlarının size karlı ve sürdürülebilir satışı, müşteri bağlılığını ve marka güvenini maksimize edeceğidir.

Yukarıdaki alanlarda üstünlük sağlamak standart yöntemleri kullanarak mümkün olmaz. Burada inovasyon‘un doğru şekilde kullanılması ve bulunan pozitif ayrıştırıcı fikirlerin matematik modellenerek, olası fayda ve risklerinin hesaplanmasıdır. Her yeni uygulamanın riski vardır. Hele yoğun rekabette olan pazarlar için rekabet üstünlüğü getirebilecek tüm fikirlerin test edilmesi ve doğrulanması sonrasında uygulanması gerekir. Bu süreçte “ilk olma ve hızlı olma” rekabet üstünlüğü sonucunu etkilese de alınacak risk kadar avantaj sağlamayabilir.

Rekabet edebilmek için rekabet edebilecek şartları oluşturmak gerekir. Rekabet bir savaştır. Kazanamayacağı savaşa giren komutan yenilmeye mahkûmdur. Şirket içi ve çevre etkileşimleriyle rekabet şartlarını en iyi sağlayan, en iyi rekabet üstünlüğü uygulamalarını oluşturan bu savaşı kazanacaktır.

Yeni dünya düzeninde savaşlar savaşılmadan kazanılıyor. Bunun kitabı da MÖ500 yılında Sun Tzu’nın Savaş Sanatı kitabı ile yazılmıştır. Kitabı en iyi anlayan komutan savaşı kazanır.

SmartBusiness® BaşarıModeli şirketlere her pazar için doğru bir anlama-çözme sistematiği getirerek, rekabet üstünlüğünü sağlamak için şirketin bugün ve gelecekte nasıl olması gerektiği ve nasıl yönetilmesi gerektiği sorularının cevabını bulup, şirkete doğru şekilde uygulama sistemidir