SmartBusiness®

RİSKİ ÖLÇMEK

Ölçülmeyen riskler, risk değil kumardır. Ölçmeden yapılan iş riskin ta kendisidir. Her şeyin rakamlarla değerlendirildiği günümüz dünyasında, bilginin ve verinin önemi çok artmıştır. Ölçmeden ne işinizi ne geleceğinizi ne de riskinizi yönetebilirsiniz.

Şirketi geliştirmek ve başarıya ulaştırmak, ulaşılan başarı çizgisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak şirket yönetim fonksiyonlarının tam ve doğru çalışmasıyla mümkün. Satış, tahsilat, finans, nakit akışı, müşteri kazanma oranı, pazardaki marka güven algısı, pazarlamanın satışlara dönüş etkisi, gerçek ürün maliyetleri, müşteri sadakati, risk belirleme ve maliyeti, ürün ve hizmet kalitesi yeni ürün tutundurma oranı gibi birçok yönetim parametresinin doğru ölçülüp, sonuçların doğru yorumlanması ve doğru kararların alınması ile şirket başarılı yönetilebilir. Birkaçını verdiğimiz bu parametreleri ölçmeyen ve yönetimi bu sonuçlara göre icra etmeyen şirketler risk alır, hatta işiyle kumar oynar.

 

Vizyon ileri görüş, gelecek ile ilgili öngörü bütünüdür. Gelecekte olmayı istediğimiz yer, olmayı arzuladığımız biz bir öngörüdür. Ama pozitif bir öngörüdür. Birde bunun arka yüzü olan Risk tarafı vardır. Bugünkü durumumuzla sahip olmadığımız riskler gelecekte bugünkünden çok farklı boyut ve konularda karşımızda olacak. Vizyona ulaşmada gelecek yolu kurgusunu yaparken sürdürülebilirlik adına tüm olası riskleri değerlendirmek, henüz o risklerle karşılaşmadan alternatif çözümlerini hazır etmek gelişmiş bir yönetimin işidir.

SmartBusiness® BaşarıModeli şirketin bugün içinde olduğu riskleri ölçmek ve yönetmek konusu kadar gelecek durum ve pozisyonda karşılaşılacak riskleri bugünden görüp, hesaplayıp alternatif önlem planları hazırlamayı içeren bir yönetim sistemi kurmak için iş sahipleri ve tepe yöneticileri ile beraber çalışır, riskleri öngörülmüş bir gelecek inşa eder.