SmartBusiness®

SİSTEM ANALİZİ

Kazanmak için farklı olmak, farklı olmak için yeni yaratıcı yöntemler, tarzlar uygulamak gerekir. Bu farkı yatmak için tüm iş planında, operasyonda ve ticarette yeni bir kurguya ihtiyaç duyulur.

Ticareti; kazancı, pazarı, rakipleri, ürünleri, para eder kalite beklentilerini, müşteriyi etkileyecek olası yeni ürün ve hizmetleri, iskonto-vade-taksit gibi pazar ticari koşulları ile bir bütün olarak analiz etmek oyunun kuralını yeniden yazmanın baş şartıdır.

Sisteme bütüncül yaklaşan ve tüm bileşenlerin birbiri ile etkileşimini ve ilişkilerini anlama, çözümleme ve matematik modelini oluşturma çalışmasıdır; sistem analizi.

 

Sistem analizi tepe yöneticinin, iş sahibinin, patronun yapabileceği olası geliştirici değişikliklere tüm iş kurgusunun vereceği tepkileri bulmasına yardımcı olur. Yarını kurmak adına alternatif uygulama planları ve her plana ait yol haritaları oluşturmasını sağlar. Alternatif uygulama planları arasında kendi mevcut sistemine en uygununu, uzun vadede en çok kazandıranı belirlemesine olanak verir. Tüm yolları sonuçlarının nereye varacağını baştan tahmin edeceğiniz bir yol tüm riskleri, zorlukları ve kazançları hesaplanmış bir yoldur. Alternatif planları olan şirketler ülkemiz gibi anlık pazar koşulları değişen ekonomilerde her değişimde en hızlı ve güvenli adapte olma şansını yakalar. Önceden plan hazırlığı yapmayan şirketler hızlı davranma adına çok hatalı ve geri dönülemez kararı alarak kendilerini riske atarlar. 

Sistem analizin en önemli bir o kadar da belirlemesi en zor parametresi insan ve insan davranışlarının tahmin edilmesi kısmıdır. Bugünden sonra “insanı bilen sistemi çözer, farkı yaratır.” 

SmartBusiness® BaşarıModeli altındaki gelişkin bütünsel sistem analizi yapısıyla, finansal yapıdan, karlılığa, pazar şartlarının şirketi etkilemesine, operasyon kayıplarının müşterideki etkilerine kadar tüm şirket kapsamında analiz-geliştirme-yeniden kurma çalışmasıdır.