SmartBusiness®

SİSTEMLERLE YÖNETİM

 

Sistemlerle yönetim “profesyonel çalışmanın” ilk şartıdır. Sistemlerle yönetilmeyip istatistiksel olarak başarılı olan şirket yoktur. Bu istatistiğin dışında kalan şirketler; kendi toprağından petrol veya değeli maden çıkartan şirket örneği gibi ürüne bağlı şirketlerdir.

Sistem kelimesinden anlaşılması gereken alt bileşenleri ile tüm yönetim sistemidir. Alt bileşenlere örnek olarak; Satış Sistemi, Yönetim Bilişim Sistemi, Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi, Mali Kontrol Sistemi (Controlling), Stratejik Planlama Sistemi, Yönetim Değerlendirme Sistemi, Çalışan Geliştirme Sistemi, verilebilir. Bunun üstünde de tümünü kapsayan bir Şirket Yönetim Sistemi mevcuttur. Bu sistemler kişilere bağlı değil, kendi iç başarılarına bağlı olarak gelişir veya dönüşürler. Üst yöneticiler bile sistemi kendi anlık ve keyfi uygulamaları için değiştiremezler. Sistemin de dönüşmeye ve gelişmeye ihtiyacı vardır ve bunun da yolları vardır. Asıl yöneticilerden beklenen sistemin dışında bir icra sergilemeleri değil sistemi başarılı sonuçlar alacak şekilde geliştirmeleri ve dönüştürmeleridir. 

Sürdürülebilir ticari başarıyı yakalayabilecek şirketler kurumsallaşmayı doğru planlayıp, doğru uygulayacak şirketlerdir. Bugün kurumsallaşmaktan, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin artması olarak anlam çıkartanlar ya bu kavramı anlamamış olanlar ya da yanlış planlama ve uygulama örneklerini görmüş olanlardır.

Sistemlerle yönetimin özü her Satış, Pazarlama, Finans, Satınalma gibi yönetiminin alt fonksiyonlarının bağımsız ve uzman seviyede yönetilmesi ve belli bir strateji ile yönlendirilmesidir. Sistemleri bağımsız ve uzman olarak yönetecek kişiler muhakkak o konunu en iyi bilen liyakat sahibi yöneticiler olmalıdır. Hiçbir sistem kendi kendine çalışmaz sonuç almaz, sistemleri insanlar, ekipler yönetir, çalıştırırlar. Sistemlerin başarısı onu icra edecek ekibin başarısıdır. Dolayısıyla Sistemlerle Yönetim iyi bir İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etkili Liderlik ile başarıya ulaşır.

SmartBusiness® BaşarıModeli altındaki başarının anahtarı 9 ayrı sistemin şirkette kurulması için şirketin durumunu, yapısını, insan gücünü, üstünlük ve zayıflıklarını bilerek, içinde olduğu pazarı, rekabeti doğru analiz edip buna göre bir tüm bileşenleriyle Profesyonel Yönetim Sisteminin kurulması için iş sahibi / tepe yöneticiler ile uyum içinde çalışan bir sistemdir.