SmartBusiness®

STRATEJİK YÖNETİM

stratejik-yonetim

Stratejik yönetim şirketimizi ve başarımız etkileyen; pazar, müşteri, ticaret koşulları, kanunlar, maliyetler, rakipler gibi tüm çevre koşullarını anlayıp, analiz edip, doğru çıkarımlarla stratejik kararlar alıp uygulamaktır. Ayrıca işimizi etkileyen tüm çevre koşullarının gelecekteki olası durumlarını bilmek, doğru öngörmek durumundayız.

Değişen rekabet koşullarına en çok uyum sağlayan şirketler kazanıyor ve kazanacak. Dinamik ve değişken koşullara da zamanı geldiğinde değil, önceden öngörüp, hazırlık yapılarak başarılı olunabilir.

“Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin önemi yoktur” sözü ile de anlatıldığı üzere tüm çevre koşullarına uygun, gerçekçi ama zorlayıcı bir hedefi belirlemek gerekir. Hedefe ulaşmak için çevre koşullarını bilmek kadar, kendimizi, şirketimizin yapabileceklerini, zayıf ve üstün yönlerini anlamak, öğrenmek gereklidir. Belirlediğimiz hedef ile kendi yetkinliklerimiz arasındaki farkları şirketimizi, kendimize, ekibimize katmazsak hedef seviyesine ulaşmak mümkün olmayacak. Bu kehanet değil ölçüm ve analiz sonucu belirlenen gerçeklerdir.

“Ölçemezseniz Yönetemezsiniz” kavramı Stratejik yönetimin temelini oluşturur. Birinci aşamada; pazardaki tüm bileşenleri ölçüp, öngörüp, parametrik değerler haline dönüştürmeliyiz. İkinci aşamada da birbirleri, şirketimiz ve tüm ekonomi içindeki etkileşimleriyle matematiksel modelini oluşturup çözümlemek gerekir.

Bugün doğru bir stratejik planı olmadan yönetilen çokça şirket var. Geçmişten gelen müşteri potansiyeli mirası, ürün avantajı mirası, pazar teveccühü mirası ile işini sürdüren şirketler bunlar. Stratejik planı olmayan şirketler gelecekte sadece tesadüflere bağlı yaşayacaklar.

Stratejik Yönetim için Şirketin içinde olduğu tüm pazar şartlarının, rekabet koşullarını ve şirket iç durumunun analiz edilmesi ve şirket Stratejik Hedeflerin belirlenmesi ile başlanan bir süreçtir. Teşhis olmadan tedavi olmaz. Sonrasında da tüm şirket süreçlerinin bu stratejik hedefleri gerçekleştirme yönlü oluşturulması ve uygulanan performanslarının bizi hedeflere götürecek düzeyde olup olmadığı sürekli denetlenmelidir. Bunun yanında şirketin tüm operasyonel, taktik ve günlük kararlarının da ana stratejiyi destekler şekilde alınması gerekir. Hedefi olan tepe yöneticiyi hedefine götürecek yoldur, Stratejik Yönetim.

SmartBusiness BaşarıModeli’nin temeli; iş sahibi / tepe yöneticinin hedeflerini doğru ve gerçekçi belirleyip, bu hedefleri gerçekleştirecek Stratejik Yönetimin kurulması esasına dayanır. Kapsamında bu amacı gerçekleştirecek tüm öğreti, metot ve yöntemleri barındırır.