SmartBusiness®

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

sürdürülebilirlik

Ülkemizde ikinci nesle geçemeyen işletme oranı tümü içinde %80’dir. Buradan çıkan sonuç ise “Sürdürülebilirlik” yoksa gelecek de yoktur.

Başarıların kalıcı hale gelmesi, başarı yolundan farklı bir şeydir. Başarı ve sürdürülebilirlik; alev ve ateş gibidir.

İş hayatı için sürdürülebilirlik işletmenin başarısının çalışanlarına, değişebilir durumlara bağlı olmadan gelecekte de başarısını devam ettirmesidir. Yönetim sistemi, pazar, müşteri, insan, para, sabit varlıklar, şirket değeri gibi işin bileşenlerinden en kırılgan olanı, gelecek şartlara bağlı olarak değişebilir yani güvenilmez olanı insan bileşenidir.

Pozitif durumların sürdürülebilirliğinden bahsedilebilir. Sürdürülebilirlik için stabil bir başarı olması gerekir. Başarı durumunun korunması, başarı önkoşulu olmalıdır. Aksi halde saman alevi olur. Önce bu başarı durumuna gelmek için bir plan, bir kurgu yapılmalı. Her işin, bileşenin, sürecin ayrı ayrı sürdürülebilirliğinin tekil olarak sağlanması gerekir. Durumlara göre gelecekte belirsiz ve kırılgan süreçler yaşanabilir. Bir zincirin zayıf halkası gibi tüm sistemin gelecekte de başarıyla varolmasını tehlikeye düşürecektir.

Şirketler için uzun süre ticari başarı ile varlığını sürdürmesi yönetimin gerçek başarısıdır. Başta aile işletmeleri olmak üzere tüm şirketler için; yeterince profesyonel olmamak bir sorundur. Doğru iş kurallarıyla çalışmamak, kişilerden bağımsız yönetim sistemleri oluşturmuş olmamak şirket sürdürülebilirliği için tehdittir.

Dünya çapında yüzyıllar ölçeğinde çalışan şirketler var. Bu şirketlere bakarak “sürdürülebilir şirket” olmanın temel kaynağının kişilerden bağımsız iyi bir yönetim sisteminin kurulmuş olması olduğu söylenebilir.

Sistemlerle yönetimde şirketin en tepedeki stratejik hedeflerinden, en alttaki operasyonel uygulamalara kadar tüm kararlarda sürdürülebilir olma kaygısı, çabası ve prensibi olmadan ve bu bir şirket kültürü olarak şirketin genlerine kazınmadan yüzyıllar boyu başarı ile çalışacak şirketlerin temeli atılamaz.

SmartBusiness® BaşarıModeli şirketin doğru bir Stratejik Plan ve Hedeflerinin belirginleştirilmesi ardından, profesyonel yönetiminin kurulması / profesyonel yönetiminin geliştirilmesi, iş süreçleri ile performans yönetim sisteminin kurulması sonrası aile anayasası veya şirket anayasası ile sürdürülebilir başarısı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması işinde uzmandır