SmartBusiness®

ÜRETKEN ÇALIŞMA

üretken çalışma

Üretken çalışma; planlanan sonuca ve çıktılara ulaşmak için harcanması gereken enerji ve zamanın karşılığında alınan sonuçların büyüklüğü, etkililiği ve kısa zamanda alınma ölçüsüdür.  

Üretkenlik; hangi işlerin doğru olduğunu belirlemekten, planlamaya, çalışma yöntemlerinden, hangi işlerin delege edilmesi gerektiği kararına kadar, iş sonuçlarının kalitesinin kararına yani mükemmeliyetçilik sınırlarının ayarlanmasından nasıl etkin dinlenme yapılacağını bilmeye kadar çok içerikli bir süreçtir.

Dünyada neredeyse bütün sebep sonuç ilişkileri “Pareto Kuramı” gereğince sonuçlanır. 

Pareto Kuramına göre, bir iş için tüketilen emeğin %20’si elde edilen sonuçların %80’ini üretir, ancak elde edilen sonucun %20’si emeğin %80’ini tüketir. Daha sıkı çalışmak yerine, öncelikle sonuçların %80’ini üreten emek üzerinde odaklanarak gerisinden vazgeçilmelidir. En önemli işler üzerinde odaklanmak için daha fazla zaman kalacaktır.

 

Operasyonel işlerden tepe yönetime kadar her seviyedeki işler için üretken çalışma tanımı ve yapılacaklar farklı olsa da Pareto Kuramı geçerlidir.

İş hayatının günlük telaşı, iş özel hayat dengesi sağlanamaması, operasyonel işlerin zorlayıcılığı yönetimde üretkenliğin düşmanıdır.

Yönetim olarak harcanan emek ve zamanın karşılığının etkin ve sonuç alıcı bir yönetim izleyerek başta kendi yönetim fonksiyonunun verimliliğini arttırmak ve tüm şirketin verimliliğine liderlik etmek temel görevdir. Liderlik örnek olmak, ekibe o işin nasıl en iyi yapıldığını sergileme makamıdır. Verimsiz çalışan bir üst yönetim altında çalışan bir şirketin verimli çalışması istenemez de beklenemez de.

SmartBusiness® BaşarıModeli kapsamındaki başta Stratejik Planlama olmak üzere, makul çaba ile şirketin birçok alt fonksiyonunda dikkat çekici ve etkileyici sonuçlar almayı sağlayan sistemleri ile tepe yöneticinin ve şirketin verimli çalışarak başarılı olmasını sağlar.