SmartBusiness®

VAZGEÇİLMEZ OLMAK

Vazgeçilmez olmak hem hemen sahip olma isteğini hem de satışta, marka bağlılığı ile devamlılığı ve sürdürülebilirliği içerir.

Vazgeçilmez olmak çabuk sonuçlara ulaşılır bir süreç değildir. Akıl içerir, kurgu içerir. Müşteri tarafında birçok soruya doğru cevap bulmasını sağlamakla olur. Müşterinin kendisine soracağı bu sorular ve cevapları her cevaplayan için farklı olabilir. Herkesin olumlu cevap bulacağı ve bulduğu olumlu cevabın her satınalma kararında sorgulanacağı göz önünde bulundurulursa ya her zaman doğru ve geçerli nedenleri müşteriye sunmanız ya da zaman içinde sürekli yeni vazgeçilmezlik argümanları üretmeniz gerekir. Vazgeçilmez olmanın soruları kolay cevapları zordur. Örnek olarak “neden sürekli bu ürünü/markayı tercih etmeliyim?” sorusuna “sevdiğim için cevabı” almanın her tekil müşteride karşılığı farklı olacaktır.  Herkes için sevme motivasyonu farklı olsa da genel kabul görme, bir bütünün parçası olma, aidiyet, belli bir tarzın kitlesi olma, moda, trendler ve bunun gibi birçok parametreye bağlıdır. Vazgeçilmez olan ile rekabet etmek zordur, Fiyat gibi genel ticaret kuralları, genel kabul gören mantığın ötesinde rekabet koşulları getirir.

Müşteri gözünde ve tüm pazarda vazgeçilmez olmak doğru bir Pazarlama Yönetiminin ürünüdür;

Bu konu çok kapsamlı olup, tüm dünya ölçeğinde kendilerini olduklarından farklı göstermek isteyen siyasetçilerden, güven veren ekonomi görüntüsü yaratmaya, marka algı yönetiminden, insan yönetimine, çevre dostu olmayan ürünlerini aklamak isteyen şirketlerden, sosyal sorumluluk projeleri ile sorumsuzluklarını örtmeye çalışan kurumlara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.

Bu örnekleri vazgeçilmezlik uygulamalarının kitleler üzerindeki gücü ve etkisini göstermek için versek de bizlerin çabası; etik değerler içinde, kimseyi kandırmadan, yalan söylemeden, iyi niyetli şekilde markamıza olan güveni arttırarak pazarda geleceği öngörmek ve zor vazgeçilir olabilmektir.

Ürün veya hizmet tercihinde karar veren müşteri adayı / müşteri kitleleri / pazar için bizi kayıtsız tercih etme, bizden vazgeçmeme, fark ödeme için sebep yaratmak gerekir. Bazen duygusal karşılıklar, bazen mantıksal karşılıklar bazen de toplumsal karşılıklar oluşturarak vezgeçilmezlik elde edilir. Bazen de “Gerilla Pazarlama” gibi aşırı veya asimetrik yöntemler kullanılabilir.

SmartBusiness BaşarıModeli doğru Pazarlama Yönetimi ile kurgusu ile şirketin / markanın ürün ve hizmetlerine olan talebi oluşturmak için müşteri kitlesi üzerinde vazgeçilmezliği sağlayacak yöntemleri, şirketin etik değerleri içinde bulması ve geliştirmesi için tepe yöneticiler ile birebir çalışarak, başarılı sonuçlar elde eder.