SmartBusiness®

DÜNYA FİRMASI OLMA VİZYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK

Küresel firma olmak birinci lig takımı olmaktır. Dünya firması olmak yıllar içinde doğru ve gerçekçi hedefleri koymak, bu hedefleri gerçekleştirecek doğru yönetim ve pazar stratejilerini geliştirmek ve bu stratejileri zamanında doğru olarak uygulamak ile başlayan bir süreçtir. Yukarıdaki başlangıç süreci karlılıkla büyüyen şirketleri tarif etmektedir. Sağlıklı büyümeden küresel firma olmak mümkün değildir. İhracat yapan, dış ticaret yapan şirket küresel şirket olmuş olmaz.

Küresel olmanın şartları ve yolları vardır.
 1. Küresel şirketler kendi durumlarını, pazarın ve rakiplerin durumunu sürekli ve iyi seviyede analiz ederler.
 2. Küresel şirketler doğru stratejiler geliştirip, değişen şartlara göre adapte edip, stratejilerini uzun dönemli ciddiyetle uygularlar.
 3. Global olmadan önce evdeki işleri mükemmelleştirme için uğraşırlar. Evde iyi olmayan pazarda iyi olamaz.
 4. Dünya çapında sektörünü çok iyi takip eder, tüm yerel pazarların potansiyellerini doğru belirlerler.
 5. Yerel pazarlarda yer almak için “yereli bilmek, global uygulamak” kuralını her lokasyon için uygularlar.
 6. Küresel firma olmak bir büyüklük işidir. Büyüme stratejisi doğru uygulandığında ölçek ekonomisi ve verimlilik getirir.
 7. Her iş biriminin, verimlilik, karlılık, işin ve şirketin bütününe katkı parametreleri ve metriklerini hassasiyetle takip ederler.
 8. Globale giden yol uzun olduğundan stratejilerin gerçek sonuçlarını görmek sabır ve finansman gerektirir. Bu sabır ve finansmanın limitini iyi bilirler ve aşmazlar.
 9. Şirketler global olmak gibi uzun dönemli bir strateji peşinde ise plana uyumu çok iyi takip ederler.
 10. Her pazar için ve şirketin tümü için risk ölçmeden karar almazlar, kumar oynamazlar.
 11. Günlük operasyon başarılarını, hedefe giden yolun gereği sayarlar.
 12. Ekibin önemini bilir, iyi bir ekip kurmak için çok çalışırlar.
 13. Uzun dönemli ve başarılı sonuçlar almak için çalışanlarına yatırım yaparlar.
 14. Çalışanların bağlılığını sağlamak için çalışılmak istenen şirket olmaya uğraşırlar.
 15. İş Süreçleri ile iş sonuçlarını matematik ölçülebilir şekle sokmak için Performans Yönetim Sistemini uygularlar.
 16. Küresel firma olma vizyonu stratejilerini, operasyonel iş süreçlerine bağlar, değişen stratejileri iş sonuçlarına yansıtmak için performans parametrelerini sürekli güncellerler.
 17. Ekibin insanlardan oluştuğunu unutmadan Çalışan Performanslarını iyi takip ederek, maksimize etmeyi öncelerler.
 18. Tüm lokasyonlarda kabul görmek için yerel sosyal sorumluluk görevleri üstlenmenin gerektiğini bilirler.
 19. Çok lokasyonlu, çok uluslu bir çalışan profili için, ayrımcılıktan uzak, insanların arkasında duran, destekleyen bir İnsan Kaynakları yönetimi sergilerler.
 20. Tüm yönetim seviyelerinde, tüm bağımsız birimlerde liderliğe yatırım yaparlar.
Dünya firması olmak bu  hedeflere ve stratejilere bağlıdır.

SmartBusiness® BaşarıModeli, ile iş sahibinin hedefi ne olursa olsun, bu hedefe götürecek doğru stratejileri geliştirme, doğru uygulama konusunda yol haritası oluşturma ve hedefe götürecek şirket yönetim sistemini kurma / geliştirme konusunda uzman bir şirket ve ekiptir.