SmartBusiness®

İş Modelimiz

      İş modelimiz iş sahibi, tepe yönetici ile bire bir beraber, iki beyin olarak çalışıp, iş yöneticisinin geniş bakışında belirlediği başarıyı gerçekleştirmesi üzerine kuruludur. Şirket başarısını, yöneticinin başarısı üzerinden şirket başarısı elde etme düzeninde kurgularız. 

     Ülkemizin iş hayatı gerçeklerini, dünyanın iş düzeninin geleceğini takip ederek, iş hayatında çabası, hırsı ve amacıyla başarıya koşan iş insanları, iş sahipleri ve iş yöneticileri ile beraber çalışıp onların başarısı üzerinden şirketlerini, işlerini başarılı kılma modelidir. Ticarette esas kural para kazanmaktır. İş modelimizdeki amaç ise; ticari kazanç kuralını gerçekleştirmek için, işin sürekli artan yani büyüyen bir kazanç düzeninde olması gerekir. Bunun da gelecekte de devam eden yapıda yani sürdürülebilir olmasını sağlayan geniş pencere bakışı sunmaktır.

      İşinizde başarıya ulaşmanız için şirketimiz ve tüm ekibimiz;

  • Dünyada başarısı kanıtlanmış iş modellerini ülkemiz şartlarına ve pazar gerçeklerine adapte ederek hayata geçiriyor. 
  • Tepe yöneticinin vizyonu netleştirmesi için ona doğru alternatif bakışları sağlıyor. 
  • Sonuç aldığı kanıtlanmış, doğru şirket yönetim ve başarı stratejilerini takip eder, güncel uygulamaları bilir ve sunuyor
  • Dünyanın satış ile döndüğünü bilerek, doğru satış kurguları üzerinde çalışı, satış stratejileri geliştirir, modeller ve uygular.
  • Pazarlamanın gücünü bilir ve başarı için kullanır. Pazarlama sitemini başarıyla uygulayan şirketleri, izler, uygulama modellerini analiz eder. Yeni pazarlama fikirleriyle uygulamaları birleştirerek hizmetlerinde kullanır.
  • İnsan davranışlarını farklı açılardan analiz eder. Satınalma davranışı için müşteri adayı grubunu, liderlik ve yönetim için ekip ve çalışanlar grubunu izler. Doğru karar alma motivasyonu için de tepe yönetici grubunu davranış bilimi yönünden izler.
  • Gelecek öngörülerini takip eder, hayatın, iş yapma tarzının ve insanın gelecekte evrileceği yeri öngörür. Ekonomiyi, teknolojiyi, bilimi sürekli takip eder, işlerinde, öngörülerinde kullanır.
  • Mal ve hizmet üretme yöntemlerini bilir ve güncel gelişmeleri takip eder.
  • Yönetim sisteminin alt bileşeni olan sistemleri ve bunlara ait yazılımları bilir ve takip eder.