SmartBusiness®

KAZANMANIN ALTERNATİF YOLLARINI GELİŞTİRMEK

İş dünyasında başarı kazanmak uzun yıllar emekle, bedelle çalışmayı gerektiriyor. Çaba ile yıllarını sektöründe yer edinmek için çalışmış iş insanlarının bu sonu gelmez mücadele ortamı içinde çok farklı alternatif açıları görmeleri bu yoğunluğun içinde zordur. Değişen dünya çok hızlı şekilde kendi içinde alternatif kazanç fırsatları oluşturuyor. Çok odaklı bu yeni ekonomi dünyası, teknolojiden, yeni para kavramlarına, daha önce hiç varolmamış hizmet çeşitlerine, geçmişte kimsenin para vermeye razı olmayacağı servislere kadar birçok yeni fırsat sunuyor.

İşimizi iyi yapmak, konusunda uzman olmak elbette çok önemli. Fakat işi doğru yapacağım diye kendimizi doğru olmayan bir işi yapmaya çalışırken bulmak da mümkündür. Yaptığımız işin yıllar içinde değeri, önemi azalmış, toplam talebi düşmüş, sunulan ürün veya hizmetlerin alternatifleri türemiş olabilir. Bu durumu yoğun ve artan rekabet içinde algılamak, işin zorlaşmasının ne kadarının rekabetten ne kadarının talebin daralmasından kaynaklı olduğunu da ayırt etmek güçtür.

Geçmişte olduğu gibi sektörlerin, ürünlerin, hizmetlerin statik olmadığı bir dünyada işini bilen, işini doğru yöneten iş insanları kendi sektöründe olmasa da alternatif veya paralel iş fikirlerine, yeni ürün ve hizmetlere karşı açık olmalıdırlar.

Amaç uzun dönemli para kazanmak ise fikirlerde sınır tanımayan, kazancın, gelecek potansiyellerinin, trendlerin farkında olan iş sahipleri ve tepe yöneticiler her zaman yeni fikirlere açık ama bir o kadar da gerçekçi ve temkinli olmalıdırlar. Gerçekçi olmayan fikir ve hayallerin peşinde koşan iş insanının da kötü sonları iş dünyası efsanesi olur.

Sektöründe yeni ürün ve alternatif hizmet üretme yolu kapalı olan yöneticilerin de rekabette fark yaratmak için yaratıcı pazarlama fikirlerini geliştirmeye ihtiyaçları vardır;

Mevcut ürün ve hizmetin pazar sunumunu farklılaştırmak, satmak yerine kiralamak gibi sadece finansal oyunlar ile sektöre alternatif yollar getirmek rekabette öne geçirebilir. Bir diğeri; fiyatlandırma alternatifleri türetmek gibi müşterilerin segment bazlı karar vermeyi etkileyecek yöntemler olabilir. Başka sektörlerde uygulanan ama kendi sektörümüzde olmayan hizmetleri, sektöre adapte ederek öncü pozisyona gelmek de bir başka yaratıcı fikirle fark yaratma uygulaması olabilir.

Bugün ülkemizde de başarılı büyük holdinglerin bugün hala karlı görünen sektörlerden çekildiği, işler iyi iken iyi fiyatlara şirketleri sattıklarına şahit oluyoruz. Burada önemli olan rüzgar kesilmeden ne zaman kesileceğini bilerek, yelkenli gemiyi satmaktır. İyi yönetilen şirketlerin bu operasyonları sonrası o sektörlerin eski cazibesinin ve potansiyelinin kalmamaya başladığına tüm iş dünyası şahit olmuştur. Bu ileri görüşlülük, vizyoner liderlik, bir de (en önemlisi) duygusal olmayan bir yönetim anlayışı gerektirir. İş dünyasında en büyük zaaf duygular ile karar vermektir. Özellikle ülkemizde duygulu olmakla, duygusallığı karıştıran iş yöneticileri, işlerine, şirketlerine bir işin ötesinde anlamlar yüklemektedir. Bu bakış açısı, bazı durumda “işin, ticaretin esasını para kazanmak oluşturur” gerçeğini bile örter.

İşini bağlılıkla, sevgiyle, tutkuyla yapmak başka bir şey, iş hayatına paranın, kazanç potansiyelinin yön vermesi başka bir şeydir. Dünyada son 20 yıl içinde dev firmalardan, dev markalardan, işlerini çok iyi yaptıkları halde iflas eden, yok pahasına satmak zorunda kalan onlarca örnek gördük. “İşi doğru yapmaktan önce doğru işi yapmanın önemini” bu örneklere bakarak bütün dünya dersler çıkarttı.

SmartBusiness® BaşarıModeli, iş yöneticilerinin işlerine objektif kriterler ile bakarak, doğru değerlendirme yapmaları ve duygusallıktan uzak uzun dönemli ve sürdürülebilir kazanç için birlikte çalışırlar. Yaratıcı fikirler ile alternatif iş fırsatları oluşturma faaliyetinin sürekli yapılması için hayata bakışı bile geliştirmek gerekir. SmartBusiness farkı da buradadır.