SmartBusiness®

PROFESYONEL YÖNETİM KURARAK İŞİ GELECEĞE TAŞIMAK

Kim yönetirse yönetsin, Profesyonel Yönetim Sisteminin temeli BİLİMDİR.

Bu bilimin iki gerçek yönü var. Biri “İnsan” diğeri” Matematiktir”. Bu ikisinin kusursuz kurgulanması ve doğru uygulanması ile hangi işi yönettiğinizden bağımsız, doğru bir Profesyonel Yönetim Sistemi kurulur.

İş hayatının dikkat dağıtıcı birçok problem ve durumu yöneticileri sistemli olmayan, büyük plana sadık kalamadıkları, günlük, anlık yönetim tarzına itmektedir. Hem günlük sorunlarla baş etme hem de ana hedeflere doğru, planlanan şekilde şirketi ilerletmek için Profesyonel Yönetim Sistemine ihtiyaç vardır. Profesyonel Yönetim Sistemi, şirketin yapısına, sektörüne, rekabet şartlarına ve tepe yöneticilerin şirketi götürmek istedikleri hedeflere özel tasarlanması ve kurulması gerekir. Bu süreç şirketin etkilendiği tüm şartlar, dinamikler ve hedeflere bağlı olarak ve şirketin mevcut yapısı analiz edilerek yeniden geliştirilir. Şirketlerin dinamik yapıları onların değişen piyasa, ülke, global ekonomi şartlarına göre uyum sağlamalarına ve hayatta kalmalarına olanak verir.

Bunun karşı tezi olarak da; bu dinamik yapı şirketlerin dış ve iç zorlamalar, günlük operasyonel çıkarlar adına sistemsizliğe savrulmasına da neden olur. Bu sebeple belli dönemlerde şirketler için tam bir Check-Up yapılmalı, sonuçlara göre mevcut yönetim sisteminin şirket hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetine göre yönetim sistemi revize edilmeli veya tamamen yenilenmelidir. Tepe yöneticileri çoğunlukla şirketlerinin değişme/gelişme ihtiyacı olduğunu görürler fakat şirketlerinin hayatiyeti için önemli olduğunu düşündükleri bir takım “özel durumlarına” zarar gelmemesi adına veya başka korkuları sebebiyle bu değişim/gelişimin önünde dururlar.

İyi ve profesyonel yönetim sistemini kurmaya ihtiyaç gösteren SEBEPLER ve sistemin BİLEŞENLERİ şunlardır:

 • Gerçek bir hayalin peşinde koşmak – BAŞARIDAKİ HAYAL, HAYALDEKİ HAYAT
 • Herkesin hayal dediği noktadaki gerçeği görecek, ileri görüşlülüğe sahip olmak – VİZYON
 • Bir hayali gerçeğe dönüştürmek için plana sadık kalacak sabır ve çalışkanlığa sahip olmak – PLANLAMA VE İCRA
 • Doğru Stratejik Hedefleri belirlemek – ADIM ADIM GERÇEKLEŞTİRME
 • Stratejileri uygulayarak başarıyı yakalayacak bir “Ekip” kurmak – DOĞRU İNSANLARI BULMAK, ÇALIŞTIRMAK
 • Doğru izlenebilir, ölçülebilir bir yönetim sistemi kurmak – ÖLÇEMEZSEN YÖNETEMEZSİN
 • Yönetim sistemini araçlarla donatmak – PROFESYONEL YÖNETİM SİSTEMİ VE ALT BİLEŞENLERİ
 • İşi geliştirmek için tüm ilişkileri ile birlikte anlamak, yazmak ve sadeleştirmek – SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ
 • Kendini, ekibi, rakipleri, müşterileri, ortakları etkileyecek bir motivasyon sergilemek, beklenti yaratma – ETKİ
 • Şirketi A noktasından B’ye götürmek için, kendini A noktasından Z’ye ilerletmek – KENDİNİ GELİŞTİRMEK
 • İşin, çalışanların, ortakların, pazarın, rakiplerin önünde olacak fikirleri bulmak ve uygulamak – LİDER OLMAK
 • “Hiçbir işin özel tarafı yoktur, matematik vardır”ı bilmek – PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
 • Çalışanların “ne eleman, ne personel, ne de işçi” olmadığını anlamak – İNSAN
 • “Yaratıcı işe yarar fikir” olmadan yarın olmayacağını kabullenmek – INOVASYON
 • Sadece bugün için yapılan işlerin iş değil “ceza” olduğunu bilerek çalışmak – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • İşi yönetmek, işin bizi yönetmesine izin vermemek – İŞ ÖZEL HAYAT DENGESİ
 • En değerli ürün şirketin kendisidir, diyecek kadar duyguları yönetebilmek – ŞİRKET DEĞERİ
 • Açık, pozitif, akılcı ve stratejik olmak ve bunun gerektirdiği gibi davranmak – DUYGUSAL DEĞİL DUYGULU OLMAK
 • Risk almak yerine, riskleri ölçmek – RİSK YÖNETİMİ
 • Geleceği kendimize bakarak değil, pazara, müşteriye ve geleceğe bakarak kurmak – PAZARLAMA
 • Aile için, şirketi ailenin önünde tutmak, liyakati sadakatin önünde tutmak – KURUMSALLIK
 • Doğuştan yetenekli nadirleri aramak yerine, nadir olmayanların yetenekleri geliştirmek – EĞİTİM
VE; 

Bugünün ve yarının iş dünyasında başarısızlığa yer yok, hata yapma lüksü yok. Hatta sıradanlığa ve normalliğe de yer olmayacak. Bugün mevcut konumları ne olursa olsun “Profesyonel Yönetim Sistemi” ve “Yaratıcılık” ile fark yaratamayan şirketler artan ve kuralları her gün değişen dünyada var olamayacak. Şirketi zirveye, doğru ve etkili yönetim taşır.

SmartBusiness® BaşarıModeli, işinin nesiller boyu, kendi iş başarısından fazla başarıyla yönetilmesini amaçlayıp, yeni nesillere aktarmak isteyen aile büyüğü patronlar için, işini sektörünün ortalamasının ötesine taşımak isteyen iş yöneticileri için, iş – özel hayat dengesini kurmak, hayatı yaşamak adına kendine zaman kazandırmak için profesyonel yöneticiler ile bir ekip olarak çalışmak isteyen iş insanları için tasarlanmış bir iş yönetim sistemidir. Bugüne kadar tüm dünyada ve ülkemizde başarılı şekilde uygulanmış ve başarısı kanıtlanmıştır.