SmartBusiness®

ŞİRKET DEĞERİNİ ARTIRMAK

Şirket değerini artırmak hedefine ulaşmak için, “Şirket Değeri” kavramının farklı yönlerini incelemek gerekir. 

Reel Şirket Değeri:

Şirketlerin hisse değeri, satış ve satınalma değeri, ortaklık ve birleşme için yapılan değerleme değeridir. Çok parametreli bir hesaplama yöntemidir. Parasal veya hisse karşılığı ölçülebilir, kıyaslanabilir gerçek değerdir. Şirketin reel değerini aşağıda bahsedilen diğer şirket değerleri de etkiler. Gerçek değerli şirket, tüm farklı şirket değerleri ile Şirketin Reel Değerini maksimize etmektir.

Yönetim Değeri:

Bir şirketin profesyonel yönetim sistemine sahip olarak, tepe yöneticilerden bağımsız olarak başka yöneticilerin de rahatlıkla yönetebilecekleri şirketlerdir. Ülkemizde de örneği sıklıkla görülen her sistemi kendine has kurulmuş, kişisel tarz ve yöntemlerle yönetilen şirketlerin değerleme sonucunda şirket değerleri düşük çıkmaktadır. Ülkemizde yakın zamanlarda tanık olduğumuz yabancı şirketlerin yerli şirketleri satın alması veya birleşmesi sürecinde yapılan değerleme çalışmalarında Türk şirketleri yönetim tarzı ve usullerinin uluslararası olmaması sebebiyle değerlemede şirket değerleri düşük çıkmıştır. Bu durum diğer yönetim güçlüklerinin ötesinde net bir para kaybıdır. Ayrıca bu profesyonel bir yönetim sistemine sahip olmama durumu şirketlerin düşük değerli satılmasına razı bile olsanız satış ve devir süreçlerini uzatmaktadır. Bazı durumlarda yabancı şirketler satın alacakları veya ortak olacakları şirket sahiplerine belli bir süre beraber çalışma şartı koşmaktadır. İş insanları bu zaman kaybını çok pahalı olarak değerlendirmektedirler.

Finansal İtibar Değeri:

Uluslararası sistemlerle profesyonel çalışan şirketlerin tüm üçüncü taraf kurum ve kuruluşlara karşı saygınlığı yüksek olur. Büyüme yolunda ilerleyen şirketler için Finansal Kredibilite hem operasyonel hem de yatırım bütçesi realizasyonu için çok önemlidir. Başta bankalar olmak üzere tüm finans kuruluşları ile finansal işlem ve talepler için yapılan başvuru ve müzakerelerde şirketin finansal kredibilitesinin yanında yönetim sisteminin de profesyonel olması güven ve avantaj sağlamaktadır. Şeffaflığından, hesap açıklığından yana bir şüphe duyulmayan iyi yönetilen şirketler finansal borçlanmada da ekonomik çözüm alternatifleri oluştururlar.

Çalışanlar Gözünde Şirket Değeri:

Şirket başarılarında ekibin önemini artık herkes biliyor. Tekil başarılar geçmişte kaldı. İyi ekip yoksa başarıda yok. Şirketlerin uzun dönemli başarılarında doğru ekip kurma, başarılı hırslı pozitif insanları şirkete katılabilme kabiliyetleri rol oynar. İşini bilen, iyi niyetli, çalışkan insanlar vaatlerle kazanılamaz. Profesyonel çalışanlar artık işe alımlarda kendi alacakları ücretten çok o şirkette gelişmelerine katkı sağlanması, kariyer yollarının açık olması, adil ve şeffaf yönetime sahip olunması, iyi iş liderleri ile çalışma imkânı gibi değerlere göre karar veriyorlar. Şirketin önce çalışılmak istenen şirket haline dönüşmesi gerekir.

Sonuç olarak şirketine duygusal gözle veya amatör yaklaşımla bakmayan her tepe yönetici için şirket değeri önemlidir. Şirketin en önemli ürünü kendisidir. Sadece ürün veya hizmetlerinin marka değeri değil, şirketin bir bütün olarak pazarda değer etmesi için uğraş gösterilmelidir. Şirketi satmayacak veya yatırımcı ortak almayacak bile olsanız bu emek şirketin başarısını garanti edecek bir emek olacaktır.

Vizyoner liderler günlük operasyonun başarısı kadar uzun dönemde şirket değerini artırmak isterler

SmartBusiness® BaşarıModeli, şirketin özel durumunu, pazardaki yerini ve hedeflerini iyi analiz ederek, bir akılcı Stratejik Plan çerçevesinde adım adım iş sahipleri ve tepe yöneticileri ile beraber uygulayarak “Şirket Değerini” kalıcı olarak artırır. Bu başarı iş liderlerinin ve hak eden şirketlerin, gurur da bizimdir.