SmartBusiness®

ŞİRKET REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK

Artık ticaretin kalbinde “Rekabet Üstünlüğü” yatıyor. Şirket rekabet gücünü artırmanın yolları bugün bellidir. Ne yazık ki yarın için çok asimetrik, bilinmez ve sürprizlerle dolu rekabet argümanları bizi bekliyor.

Bundan sonra şirketler için Rekabet Üstünlüğü sağlamak daha da zor olacak. Dünyada yönetim literatüründe “Rekabet Stratejileri” olarak tanımlanan temel yollar mevcut ve hepsi doğrudur. Tüm kitapların yazdığı Rekabet Stratejilerinin doğru uygulaması artık yeterli değil. Bunun yanında yaratıcı, yenilikçi ve para eder rekabet fikirleri olmayanların yine işi çok zor olacak. Yani stratejileri doğru uygulamanın yetmeyeceği, Rekabette Üstünlük için “şapkadan tavşan çıkartmanın” zamanı gelmiştir.

Pazar rekabetinin çok fazla parametresi var. Üstelik her pazara ve şirketin özel durumlarına göre de değişiklik gösterir. Rekabette üstünlük sağlayarak satışları arttırmak, karlılığı korumak ve geliştirmek için ilk adım Pazar Rekabet Parametrelerini doğru belirlemektir. Tüm yönetim kavramları için geçerli olan “Ölçemezsen Yönetemezsin” ilkesi gereği ikinci fazda; belirlenen Rekabet Parametrelerinin müşteri kararlarını etkileme derecesine göre ağırlıklarının belirlenmesi gerekir. Üçüncü fazda ise pazarda rakip ve potansiyel rakip olan şirketlerin tüm belirlenen rekabet alanlarında değerlendirilmesi ve şirketimizin bugünkü ve gelecekteki yapısı ve rekabet parametrelerindeki alanları ile karşılaştırılması bize doğru yolu gösterecektir. Rekabet Analizi sadece pazarda ne yapacağımıza, satışta, pazarlamada ne yapacağımızı söylemekle kalmayacak, şirketimizi nasıl yönetmemiz gerektiğini, gelecekte nasıl bir şirket olmamız gerektiğini de söyleyecektir.

Bugün içinde olduğunuz pazarın rekabet durumunu kaba değerlendirmeler ile öngördüğünüzü düşünebilirsiniz. Uyguladığınız satış aktivitelerine pazarın verdiği tepkileri ve tecrübenizi birleştirerek bir yargıya varabilirsiniz. Bunun yanında sadece mevcut durum değerlendirmesi ve günlük taktikler ile kalıcı olmayan satış artışlarını sağlamak da mümkündür. Fakat şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanması, pazarda kalıcı olarak rekabet gücünden kaynaklı söz sahibi olması için, pazarın geleceğini de ölçmek ve değerlendirmek gerekir. Bu bize şirketimizin gelecekte nasıl olması gerektiğini söyleyecektir. Dolayısıyla, yöneticiler olarak biz, şirketi zorlayarak değil, doğal yolla müşteri ve pazarın şirketi şekillendirmesine izin vermemiz gerekir. Bunun da ötesinde şirket tepe yönetiminin şirketin pazara göre şekillenmesine önayak olması gerekir.

Bugüne kadar Şirket Rekabet Gücünü artıran; Fiyat / Iskonto, Vade ve Garanti gibi klasik parametrelerin ötesinde;

  • Yaratıcılıkla, ürün ve hizmetlerde fark yaratmak,
  • Teknoloji ile fark yaratmak,
  • Gelecekle ilgili, ürün, marka ve şirketin konumu hakkında beklenti yaratmak,
  • Liderlik konumuna gelmek için tüm pazar oyuncularının önünde, öncü görünümü oluşturmak,
  • Anlama, kavrama kolaylığı ile kitle genişliği yaratmak,
  • İşe yarar yeni Satış Sonrası Hizmet söylem ve vaatleri ile güven yaratmak,
  • İade/değişim kolaylığının ötesinde daha fazla tatmin sağlayacak risksizlik ortamı sunmak,

gibi, yaratıcı, yenilikçi ve sürekliliği olan fikir ve uygulamaları sistem ve tarz olarak sunmak şirketlere kalıcı başarıyı getirecektir.

Rekabet Üstünlüğü Stratejilerini sadece “pazarlama” konusu olarak değerlendirmek yanlıştır. Tüm bu konuları asli yönetim görevleri ve Tepe Yönetimin gerçek işi olarak değerlendirmek ve buna göre bir “yönetim kurgusu” yapmak kazandıracaktır.

SmartBusiness® BaşarıModeli, başta gelişkin bir “Sektörel Rekabet Analizi” ve “Müşteri Profili Analizi” ile şirketin pazardaki konumunu doğru, yalın ve tarafsız bir şekilde belirler, şirketin pazardaki rekabet üstünlüğü ile büyümesini sağlayacak “Doğru Stratejileri” ve “Stratejik Hedefleri” bulmasını sağlar.