SmartBusiness®

Sistemimiz

SmartBusiness İşletme Koçluğu ve Yönetim Danışmanlığı kavramlarını esnek şekilde birleştiren bir şirket başarı sistemidir.

İşletme Koçluğu sisteminde gerçek bir koçluk yaklaşımı ile iş yöneticilerinin kendileri ve yönetim tarzları ile yüzleşmeleri, pozitif ve geliştirici şekilde kendilerini eleştirmelerini sağlamaktır. Teşhis edemeyen tedavi edemez. En zor sorulara cevap aramak insanı geliştirir. Kendi yaptığı işler, aldığı karalar, seçtiği metotlar hakkında yöneticilere doğru soruları sormak onları geliştirmek, kendi işlerine çözümler bulmak, alternatifler yaratmak için en etkili yoldur. Bu zor soruları kimse kendine soramaz. Sonuca götüren, çözüm bulduran, yanlışları ortaya çıkartan bu yöntemi ancak bu konuda eğitim almış, uzman bir İşletme Koçu yapabilir. İşletme Koçluğu sistematiği boş hayaller peşinde koşma ile doğru bir vizyon belirleyip, iyi bir uzun dönem iş planı yoluyla bu iş hayaline ulaşma arasındaki ince çizgiyi belirler ve gerçeğe dönüştürür.

Yönetim Danışmanlığı sisteminde dünyada başarılı olmuş şirketlerin de uyguladığı, rekabette üstünlük sağlayan, şirketleri büyüten doğru stratejileri belirleyip, şirkete uyarlamaktan, her şirket için, o şirketin yapışan en uygun ölçme yönetim sisteminin belirlenerek uygulamaya kadar birçok modern, kanıtlanmış, sonuç alan başarı sistemleri mevcuttur. Sistem; “ölçemezsen yönetemezsin” felsefesiyle şirketin hem pazardaki, rekabetteki dış performansı, hem de şirket içinde tüm alt sistemlerin işleyiş, hedeflere/stratejilere uyum performansı gibi parametrelerde iç performansını doğru ve etkin ölçmesiyle başlar. Yönetim Danışmanlığı metodolojisinin dünyada ve ülkemizde iyi uygulanan başarılı örneklerinde de görüldüğü üzere; şirketin ve yöneticilerin gerçek potansiyelini bulmak ve bu potansiyelden yüksek oranda yararlanmak şirketler için gerçek başarı hikâyesi olmaktadır. Yönetim Danışmanlığı; iş sahipleri ve tepe yöneticiler için şirket başarısına etkili en doğru yönetim sistemini belirleme ve kurma konusunda kılavuzluk rolü üstlenmektedir. Doğru yönetim doğru ekip, doğru sistem kurgusu ve doğru karar alma metotları ile mümkün olur.     

SmartBusiness sistemi şirketlere Yönetim Danışmanlığı yöntemi ile bu üç bileşeni başarı ile kurmaları ve yönetmelerini sağlar.