SmartBusiness®

Uygulamamız

SmartBusiness İşletme Koçluğu / Yönetim danışmanlığı sisteminin içinde ciddi bir sistematik bilgi birikimi vardır. Hem başarılı şirket yönetim literatürü hem de, dünyada kabul görmüş başarılı iş modeli uygulama örnekleri takibi ile kolay uygulanabilir bir yönetim modeli mevcuttur. Bu model tekil olmayıp, her şirketin kendi durumuna, pazar yapısına, ülke koşullarına göre uyumlandırılacak bir yapıdadır. Sektörden bağımsızdır, ölçekten bağımsızdır. Önemli olan iş yöneticisinin şirketi veya işi götürmek istediği yerdir.

SmartBusiness® Başarı Modeli hem sistem tasarım ve kurulum bilgisini, hem ölçme, analiz ve objektif değerlendirme bilgisini, hem de uygulama dokümantasyonunu içerir. Modaya, kişisel tercihlere, ihtiyaçlara göre terzi usulü, kişiye, kuruma özgü kurulur, uyarlanır, uygulanır.