Görünür ve izlenebilir bir vizyona sahip olmak

GÖRÜNÜR VE İZLENEBİLİR BİR VİZYON SAHİBİ OLMAK

Şirket için vizyon; tepe yöneticilerin gördüğü ufuk ve gittiği yoldur. Bunu yönetimdeki tüm yöneticilerin ve çalışanların hatta tüm müşterilerinin ve hatta müşteri olmayan herkesin de görmesi, anlaması mükemmel bir durumdur. Bu ufka yürünen yolu görmenin yanında, ona saygı duymayı sağlatmak da ayrı bir değer katar. Vizyona saygı duymak, vizyon sahibine ona ulaşması için katkıda bulunmasına yol açar. Bu ekip üyesi ise bu vizyonun bir parçası olarak görev bilincinin ötesinde benliği ile destek vermeye, müşteri veya müşteri adayı ise de satınalma tercihi ve ötesinde de “savunuculuk” seviyesinde marka elçiliği yapmaya sebep olur. En değerli ve zor olan bağlılığı yani duygusal bağlılığı sağlama gücü olan vizyon kişisel bir bakış veya ileri görüşlülüğün ötesinde bir şeydir. “Varılamasa da uğrunda ölünecek sonsuz yol” herkes için etkileyici bir hikayedir. Bu hikâye en başta vizyonun sahibi için kendini güçlü tutma, tüm zorluklarda kalkıp tekrar yürümeye devam etmeyi sağlayan iç enerji kaynağıdır.

Kişisel vizyon bile bir kurgu eseridir.

Bu kurgu çoğu kez kişisel olarak, yaradılış özelliklerinden, kültürden, yetiştirilişten, eğitimden, rol modellerden etkilenerek şekillenir. Tepe yöneticileri kendilerini geliştirdikçe, konularında eğittikçe ve çevresinde onu pozitif yönde etkileyebilecek insanlardan beslendikçe vizyon daha çok anlam kazanır, hayata daha fazla kılavuz olur, bu yol daha çok gerçeğe döner. Pozitif beyin denen kavram; insanın düşünce yapısını pozitif algılamalarla başarıya, mutluluğa, kazanmaya odaklamasıdır. Tam tersi negatif beyin ise Vizyon ’un, Vizyonerliğin, yani başarı yolunun düşmanıdır.

SmartBusiness® BaşarıModeli yarı yarıya birleşiminden oluştuğu “Yönetim Danışmanlığı” ve “İşletme Koçluğu” kavramlarının içeriğindeki; iş sahibi ve tepe yöneticisinin vizyonunu ortaya çıkartma, vizyonu belirginleştirip peşinden koşulacak bir hale dönüştürme ve çalışan ekibin, ortakların, ailenin, paydaşların ve de müşterilerin görüp saygı duyacakları bir kutlu yol haline getirmek için sistematik olarak yapılan çalışma bütünüdür.

vizyon -GÖRÜNÜR VE İZLENEBİLİR BİR VİZYONA SAHİP OLMAK