SmartBusiness®

İNOVATİF UYGULAMALAR İLE ÖNCÜ KONUMDA OLMAK

 

Öncü konumda olmak; sürekli yaratıcı, şaşırtıcı ve değer katan uygulamaları bulmak ve hızla hayata geçirmek ve bunu sonsuz şekilde işin parçası olarak yapmakla mümkündür. Bilgi çağını geride bıraktığımız bu yüzyılda hiçbir ürünün ticari sırrı yok. İşin sırrı; yaratıcılıkla farklılık ve yaratıcılıkla değer oluşturmak ve bunu da sürdürülebilir kılmaktır.

Rekabet arttıkça pazarda benzer ürün ve hizmetler çoğalmakta, ürün ve hizmetler arasındaki farklar azalmaktadır. Bu çok arzlı rekabet ortamı globalleşme ile birlikte giderek daha da yoğun hale gelmektedir. Ürün ve hizmetlerin benzerliği, müşteri tercihlerini en başta fiyatı düşük olana doğru eviriyor. Pazarda kendini ayrıştırmayan ürün ve hizmetlerin fiyat rekabetine girmesi kaçınılmaz oluyor. Yoğun fiyat rekabetinin sonu, bu rekabeti yapanlar acısından hiç iyi bir yere gitmez. Bir kafese düşmüş aslanlar gibi sadece kendilerine zarar verirler. Dolayısıyla bu zararlı rekabetten sıyrılmanın yolu ürün ve hizmetlerde pozitif ayrışma yaratmaktır.

Ürün ve hizmetlerde ayrışma nasıl olur? Ayrışma başkasının yapmadığını yapmak, başkasının vermediğini vermek, başkasının vadetmediğini vadetmek, başkasının yapmadığı şekilde yapmakla olur. Bu sayılanların sonu yoktur, zaten işin yaratıcılık kısmı da oradadır. Tüm bu uygulamalar rahatlıkla inovasyon diyebiliriz. Çünkü inovasyon; ticari değere ulaşan yaratıcı, yenilikçi uygulamalar olarak tanımlanır.

Lider, ilkleri doğru yaparak önden giden, yol açan demektir. Satınalma kararı verenler yani müşteriler her zaman liderleri tercih etmek, onlarla çalışmak isterler. Bunun bir bedeli olacağını bilirler ve değer eden fark kadar da ilave bedele katlanırlar. Bu ilave bedel bazen daha yüksek ücret ödeme olabilir, bazen daha kısa vade veya peşin çalışma veya ön ödeme olabilir, bazen ilave çabayı göze alma olabilir. Satışta benzerlerden farklılığı seçmenin ilave bedeli ile lider ile çalışmanın getirisi her zaman dengede olmalıdır. Aksi halde lider, lider olarak kalamaz.

Evet yaratıcı, yenilikçi para eder fikirler bulmalıyız, ama nasıl? Bu tek kişinin bulabileceği ve yapabileceği bir şey değildir. Bunu gerçekleştirmek doğru yönetim çatısı altında toplanmış, iyi ve konsantre olmuş bir ekiple mümkündür.

SmartBusiness® BaşarıModeli iş sahipleri ve tepe yöneticilerinin operasyonel yüklerini, doğru yönetim alt sistemleri ile gerçekleşmeleri sayesinde, yaratıcı ve etkili çözümler bulmaları için konsantrasyon sağlayacak iş ortamını yaratmalarını sağlar. İş sahibi ve tepe yöneticilerine, doğru kurgulanmış bir organizasyon çerçevesinde, etkili liderlik ile iyi bir ekip kurmaları ve onlarla birlikte daha yaratıcı fikirler bulmak ve uygulamak için beraber çalışma ortamı sunar.

innovatif uygulamalarla öncü konumda olmak