SmartBusiness®

KÜRESEL FİRMA OLMAK

 

Sadece ihracat yapan bir şirket olmak küresel bir şirket olmak için yeterli değildir. Küresel firma olmak şirket yönetiminden, çalışan haklarına, iş yapış tarzına, uluslararası sistem ve kurallara uygunluğuna, şeffaflığına kadar birçok farklı gerekliliğe bağlıdır. Dünya şirketi olmak demek ülke, lokasyon, fark etmeden farklı insanlar, farklı toplumlar, farklı kültürler ile çalışabilen bir şirket olmak demektir. Tarif edilen şirket zaman içinde kendiliğinden, şartlar ve ortam gereği oluşabilecek bir yapı değildir. Şirketin temel yönetim stratejisinin küresel firma olma vizyonuna uygun kurgulanması ve her iş süreci ve iş yaklaşım tarzı ile bunu icra etmesi gerekir. Yani önce vizyon sonra hedef, daha sonra strateji ve o stratejilerin operasyonel seviyede eksiksiz ve zamanında uygulanması ile gerçekleşecek bir dönüşüm veya ilk kurulum kurgusu olmalıdır. Her dönüşüm bilinç ile yani beyin ile başlar. Bu dönüşüm veya yeni oluşumda şirket bilinci tepe yönetimle başlar ve şirketin tümüne yayılır. Aksi durumda; zamanın, lokasyon şartlarının veya sınırlı durumların zorlaması ile uygulanan sınırlı yerel uygulamalar şirketi küresel şirket yapmaz. Bu yaklaşımla, küçük küçük, yavaş yavaş da bir dönüşüm olmaz, şirket bilinci ne ise orada kalır.

Dünya ölçeğinde iş yapmanın bir diğer şartı ise güven vermektir. Yerel pazarda da önemli bir müşteri kabul kriteri olsa da, global pazarda kabul görmenin en üst düzey şartlarından biri güven vermektir. Pazara, müşteri adayına, müşteriye güven algısı oluşturmak farklı boyutlarda ve açılarda gerçekleşmelidir. Markanın, ürünün, hizmetin sürdürülebilirliği: Bugün satınaldığımız ürün ve hizmetin kendisinin veya ilave hizmetlerinin gelecekte de bulunabilir olmasıdır. Bunun birinci yüzü; devamlılıktır. Ürün ve ürün ailesinin gelecekte de bulunabilmesinden şüphe eden pazar o malı veya hizmeti bugün de talep etmeyecektir. İkinci yüzü ise, gelecek taahhüdü ve servis hizmetidir. Bu güven olası gelecek sorunlara karşı güvence niteliğindedir. Müşteriye verilen uzun vadeli güven taahhüt niteliğinde olup, ürün ve hizmetin sürdürülebilirliği için olmazsa olmazdır. Sürdürülebilirlik başlığı altındaki pazara verilmesi gereken güvenin üçüncü açısı ise temin, tedarik devamlılığı garantisidir. Bir uzak pazara girdikten sonra ürünün sürekli, yeterli miktarda talebi tam zamanında karşılar şekilde sunulamaması da global pazarın güvenini zedeleyip, tercihleri çok hızlı şekilde marka ve üründen uzaklaştırır. Özellikle gelişmiş ülke pazarlarında pazar ve müşteri hafızası çok gelişkin olup, yazılı olmayan bu görünmez anayasanın ihlalini kesinlikle affetmeyecektir. Sonuç olarak pazara ve müşteriye güven vermek için sürdürülebilir olmak şarttır. Bunun için de

  • Ürün ve hizmetlerinizi global pazara uygun olması veya dönüştürülerek, tasarımsal ve yapısal olarak uygun hale getirilmesi gereklidir.
  • Yerel yasal şartları ve regülasyonları tam karşılayarak bugün ve gelecekte yaşanabilir olası hukuki problemlere mahal verilmemesi için ürün ve hizmetlerin hazır olması gerekir.
  • Hem ürünün kendisinin hem de ürünle beraber verilecek hizmetlerin kesintisiz olarak, tam zamanlı ve minimum maliyetli sunulabilmesi için süreçteki tüm operasyonların mükemmel icra edilmesi gerekir.

Global pazarda varolmanın bir diğer şartı farklılık ile pazara ve müşteriye değer yaratmaktır. Farklılık oluşturmanın sonsuz yolu var. Üründe farklık, ödemede farklılık, hizmette farklılık, tedarikte farklılık, garantide farklılık, gelecek taahhüdünde farklılık, iletişimde karlılık, algıda farklılık gibi sonsuz farklılık oluşturulabilir. Ticari değer yaratan farklılaşmaya, yeniliğe inovasyon dediğimize göre buradaki farklılık kavramı aslında inovasyonun ta kendisidir.

SmartBusiness® BaşarıModeli, öncelikle global pazarda var olmanın ana şartı olan “görünür ve peşinden gidilebilir bir vizyonu ortaya çıkartmak veya oluşturmaktan başlayarak, ihracat yapan firma olmaktan bir dünya markası/şirketi olma dönüşümüne tüm süreçte iş sahipleri ve tepe yöneticileri ile bilgi ve uygulama sistemleri ile yanında / önünde / arkasında yani nerede olması gerekiyorsa oradadır.

küresel firma olmak