SmartBusiness®

MARKA GÜVEN ALGISI İLE EŞİT KOŞULLARDA DAHA İYİ TİCARİ SONUÇLAR ALMAK

 

Pazarda yakın rekabet koşullarına sahip ürün ve hizmetlere müşteri algısını pozitif etkileyerek farklı sonuçlar elde etmek değer yaratır. Oluşturulan müşteri algısı farkının sürekliliğinin sağlanması markanın üst pozisyonlara konumlanmasını sağlar.

Ürünün, hizmetin, markanın ve şirketin, tüketicisi, hedef kitlesi tarafından nasıl algılanması gerektiği bir planlama, bir kurgu işidir. Aslının nasıl olduğu kadar suretinin, gölgesinin de nasıl olduğu önemlidir. Yeni dönemde aslından daha da önemli hale gelen “nasıl göründüğü”, “nasıl algılandığı” konusu bir bilim olmuştur. Bu bilimin adı Pazarlama’dır.

Pazarlama ile markanın algılanma seviyesini arttırmak bir silahtır, bir güçtür. Bu durum müşteri tarafında birçok şeyi etkiler. Olası hatalarda müşterinin markaya olan sabrını, toleransını etkiler. Denk ürünler için farklı fiyat uygulamalarını anlamlı veya kabul görür hale getirir. Satış sonrası hizmetler seviyesi beklentisini etkiler. Direkt ürün ve hizmet talebini etkiler. Moda, trend gibi kavramlarla müşterinin satınalma tercihi sonrasındaki tatmini etkiler. Yeniden aynı ürün ve hizmeti tercihte faktör olarak, sadakat ve sürdürülebilirliği etkiler. Görüleceği gibi bu pazarda oyunun kuralını değiştiren bir güçtür, hem de asimetrik bir güçtür.

Psikoloji bilimi kapsamında yapılan araştırmalar; en teknik, en matematikle ve mantıkla karar verilmesi gereken konularda veya teknik ürünlerde bile “duygusal karar vermenin” çok büyük oranlara ulaştığını ortaya koymuştur. Toplumumuz gibi duygusal insanlar topluluklarında bu faktör daha da önem kazanır. Bu noktadan hareketle bugün dünyada gelinen nokta “Nöropazarlama” dır.

Marka konumunu ilerletmek isteyen, pazarda rekabette öne geçmek için çaba harcayan şirketlerin bugün yapabileceği çok şey var. Etkili Marka Yönetiminden, Dijital Pazarlamaya, Nöropazarlamadan, Gerilla Pazarlamaya, Profesyonel İçerik Yönetimine kadar sonuç alır birçok şey var yapılabilecek. Tüm bu yöntem ve sistemlerin sonuç alır olması ve değer etmesi; “yaratıcılık” içermesi ve uygulama sonrası “sonuçların ölçülmesine” bağlıdır.

SmartBusiness® BaşarıModeli ile, tepe yöneticiler belirledikleri Şirket Stratejileri çerçevesinde markanın planlanan yere gelmesi ve rekabette eşit koşullarda olan rakiplerden daha iyi sonuçlar alması için sistematik bir çalışma ile etkin sonuçlar alırlar.

MARKA GÜVEN ALGISI İLE EŞİT KOŞULLARDA DAHA İYİ TİCARİ SONUÇLAR ALMAK