SmartBusiness®

PAZARDA MÜŞTERİ, İÇERİDE ÇALIŞAN ODAKLI, YANİ İNSAN ODAKLI OLMAK

 

İnsana değer vermek yoluyla insana dokunmak beklenmedik sonuçları doğurabilir. Ekibine yatırım yapan, onlara değer veren ve fikirleriyle yükselen şirketlerin müşterileri bu insani durumu seziyor, görüyor ve buna yakınlık ve teveccüh gösteriyorlar.

Değişen dünyanın değişiyor olma sebebi; ne zamanın değişimi ne teknolojinin değişimi ne de ekonominin değişimi. Tüm bunlar sonuç, değişimin asıl sebebi insanın değişiyor olması. İnsanın beklentilerinin, tatmin olma araçlarının, tatmin olma yollarının, mutluluğunun tanımının değişiyor olması. Tabi ki yukarıda bahsedilen teknoloji, para gibi kavramlar da insan değişimini etkilemektedir. Ama ana kaynak, tetikleyici insandır.

Bugün büyümeye çalışan orta ölçekli şirketler başarıları için şirketlerine yatırım yapıyorlar. Daha hızlı ve verimli üretmek için otomatik makinalar alıyorlar, işlerini iyi takip etmek için yazılım ve bilgisayar donanımları yatırımı yapıyorlar, daha büyük, daha iyi binalara taşınıyorlar. Bu yatırımlar büyüklüğüne eşit oranda insanlarına, çalışanlarına yatırım yapıyorlar. Bir fakla. İnsana yapılan yatırım, insan beklentisinin, diğer fiziki gerekliliklerden daha hızlı artması sebebiyle. İnsana, çalışana, paydaşa yapılan yatırım insanda bir tatmin yaratmıyor. İnsanın beklentisi bundan sonra fiziki şarlar değil. İnsanın, çalışanın, paydaşların beklentisi beşerî yani insani değerlere olan yatırım. Fiziki imkanlar, çalışma ortamı iyileştirmesi olmazsa olmaz kabul ediliyor. Ücret de bu fiziki imkanlardan sayılabilir. Normal miktarı olmazsa olmaz ama fazlası ilave tatmine oranlı olmuyor.

Artık insan; gelişmek, geliştirilmek, geliştirmek, sevilmek, sayılmak, parçası olmak, tatmin yaşamak, sonuca etkili olmak, sonuca etkisinin büyüklüğünün farkında olmak istiyor. Artık, çalışanlar çalıştıkları firmalardan bunu görmek, müşteriler tercih ettikleri markalardan bunu görmek, paydaşlar katkıları olduğu yapıdan bunu görmek istiyorlar, bekliyorlar ve duyan için sessiz talepte bulunuyorlar.

SmartBusiness® BaşarıModeli iş sahipleri ve tepe yöneticiler ile yaptığı ortak çalışmada şirketin gelecekte bugünkünden daha fazla “insan odaklı” olması için çalışır, stratejiden, hedefler, iş süreçlerine ve kurulacak / iyileştirilecek yönetim sistemlerine kadar şirketin yapısına “insan odaklı” olmayı katar.

PAZARDA MÜŞTERİ, İÇERİDE ÇALIŞAN ODAKLI, YANİ İNSAN ODAKLI OLMAK