SmartBusiness®

RİSK ALMAK YERİNE RİSKLERİ YÖNETEN ŞİRKET OLMAK

 

Ölçülmeyen riskler risk değil kumardır. Her yeni işte, yeni yatırımda risk vardır. Riskleri matematiksel ölçmek, olası sonuçları ve etkilerini değerlendirmek doğru karar almak için ön şarttır. Ayrıca bu riskleri görmek, onları göze almadan, bir süreç içinde şartları riski indirecek şekilde lehimize çevirmek için de fırsat yaratır. Risk sonuçtur ve genelde bir dizi birbirini etkileyen olayların sonucunda bize etkisi yönünden olumsuz olan olayların son noktasıdır. Riskleri ölçmek için hem olayların oluştuğu, dünya ekonomisi, ülke ekonomisi, sosyal, kültürel, toplumsal ortamlar gibi makro çevreler hem de şirketimiz, müşteri kitlemiz, pazarımız, çalışan ekibimiz gibi mikro çevreleri izlemek, analiz etmek, anlamak ve yorumlamak gerekir.

Risk kavramı oluştuğu zaman etkileri bakımından istenmeyen durumlara neden olacak bir sonuç kavramıdır. Riskin iki boyutu vardır: Birincisi başımıza gelme, onunla yüzleşme olasılığının büyüklüğü. İkincisi ise risk ile yüzleşme durumunda bize olan etkisinin büyüklüğüdür. Basit anlamda riskin toplam büyüklüğü bu iki boyutun çarpımına orantılı bir etkidir. Dolayısı ile riski ölçmek bize etki edecek gücü hesaplamak ve karar süreçlerinde kullanmak gerekir.

Riskleri körü körüne almak yani kumar oynamak yerine, riskleri matematik hesaplayabilmek için şirketlerin tüm yönetim unsurlarını matematik ölçülebilir değerlere bağlamış olması gerekir. Ancak Profesyonel Yönetim Sistemi ile yönetilen şirketler tüm yönetim parametrelerini nümerik yani, matematiksel karşılığı olan, ölçülebilir parametrelere göre yönetir. Örneğin finansal kötü sonuçları olabilecek bir riski değerlendirmek için farklı olasılık senaryolarının şirkete olası  maliyetlerinin karşılaştırılıp, karar verenin bu senaryolara göre karar vermesi bir risk yönetimidir.

SmartBusiness® BaşarıModeli, riskleri ölçebilmenin şartı olan parametrik yönetim sistemini, Profesyonel Yönetim Sisteminin bir parçası olarak değerlendirip, iş sahibi veya tepe yöneticiler ile beraber bu sistemin şirkete en uygun şekilde kurulması için çalışır.

risk almak yerine riskleri yöneten şirket olmak