SmartBusiness®

TERCİH EDİLEN MARKA OLMAK

 

Öncelikli, ayrıcalıklı ve önde olmak; fiyat avantajı ve müşteriye yakınlık dışında, müşterilerin markayı / ürünü / hizmeti tercih etmeleri için onlara vereceğiniz sebeplerdir. Pazarın ve müşterinin “Neden bunu tercih etmeliyim?” sorusunun cevabıdır.

Pazar ve müşteri gözünde rakip diğer seçenekler arasında belirgin pozitif ayrıcalıklı olmak, ürün, hizmet ve markanın istenen şekilde algılanması bir Pazarlama alt sürecidir. Tabii ki bu yargı, Pazarlama kavramını satışa hazırlık olarak değil, bir yönetim fonksiyonu olarak konumlandırdığımız durumlar için geçerlidir. Burada yönetimin ana fonksiyonu olan Pazarlama kavramının geniş içeriğini tepe yönetimin sorumlulukları olarak şöyle sıralayabilir. Bugün ve gelecekte hangi ürün ve hizmetleri sunmalıyız, ürün ve hizmetleri ne maliyetle elde etmeli, hangi değeri müşteriye sunmalıyız, müşteri ürün ve hizmetten ne fayda sağlamalı, bu fayda müşteriye nasıl anlatılmalı, rakip ürün ve hizmetlerden farklılaşması nasıl sağlanmalı, müşteri markamızı, ürün ve hizmeti nasıl algılamalı, müşteri kitlelerinde nasıl bir zihinsel marka konumlaması yapılmalı, başka marka, ürün ve hizmetler arasındaki çağrışım, etkileşim nasıl kurgulanmalı, pazarda, güven, sürdürülebilirlik, değer etme kavramları nasıl şekillendirilmeli, pazarın marka tercihinde sektörel olarak karar kriterlerine (satış sonrası hizmetler, garanti gibi) uygun müşteri iletişimi nasıl planlanmalı, logo, renkler, şekiller, ses, melodi, yazı karakterleri semboller gibi görsel, işitsel, algısal temalar, markanın algılanma planına uygun olarak ne şekilde olmalıdır gibi yüzlerce ve detayı ile birlikte binlerce konu yönetimin sorumluluğudur. Şirket yönetim başarısı açısından bugün ve gelecek için bu denli önemli bir konu yönetimden bağımsız ve tam delege olamaz, olmamalı. Bu konuda otorite olmuş, fikir ve bilgi önderi kişinin de görüşü olan; şirket üst yönetimi açısından “Pazarlama, pazarlama bölümüne bırakılamayacak kadar önemli bir konudur” deyişi konunun önemini özetler.

Pazarda, müşteri gözünde “tercih edilen marka olmak” kavramı Profesyonel Pazarlama Siteminin kurulması ve doğru çalışması ile mümkündür. Bir otomobilin kapı kapanma sesi, bir dolma kalemin kapağının takılma hissi, bir çakmağın kapak açılma tınısı, bir markanın ikon olmuş rengi, tek sloganla bir siyasi partinin kitlelerle bütünleşmesi, basit bir çantanın prestij simgesi olmasına kadar hayatımızın içinde olan ve bizim de tercihlerimizi şekillendiren profesyonel algı yönetiminin ticari başarı formudur, tercih edilen marka olmak. Müşteriye bizi tercih etmesi için eline verdiğimiz satınalma nedenleridir, bahanelerdir, başkalarının neden bu markayı tercih ettin sorusuna müşterimizin bizi savunmak için söyleyeceği tercih açıklamalarıdır.

SmartBusiness® BaşarıModeli pazarı, sektörel şart ve gereklilikleri, hedeflenen müşteri grubunun özel durumunu analiz edip, derin anlayarak ve şirketin yapısına, ürün ve hizmetlerine uygun olarak Profesyonel Pazarlama Sistemi kurulması veya mevcut olanın bu yapıda geliştirilmesiyle, şirketin, markanın, ürün ve hizmetlerinin pazarda “tercih edilen” konumuna ulaşması için sistemli bir çalışma sunar.

tercih edilir marka olmak